Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi - 01.10.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

Sivil Geliştirme Programı (STGP) başlığında yayımlanan yazının ilk bölümünde AB'ye göre sivil toplum tanımı üzerinde durulurken, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının geçmisine ve bugününe yer veriliyor. AB tarafından desteklenen STGP'nin hem yerel sivil inisiyatifler hem de Türk-Yunan Sivil Diyaloğu kapsamında çalışmaları anlatılıyor. Metnin tümüne derginin ilgili sayısından ulaşılabilir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.