Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi Kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler Görevlendirilecek

Güncelleme Tarihi 08.06.2018

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi (CSD V) kapsamında Teklif Çağrısına çıkılan Hibe Programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecek. Başvurular için son tarih 20 Temmuz 2018, saat 16:00. Bağımsız Değerlendiriciler için 15 Ağustos 2018 – 15 Ekim 2018 tarihleri arası çalışma günleri olarak öngörülüyor.

Adaylarda İstenilen Nitelik ve Deneyimler Şöyle; 

Nitelik ve beceriler:

 • Üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (okuma ve yazma) (İngilizce bilgisini ispatlayıcı TOEFL, IELTS, YDS, dil eğitim sertifikası gibi belgeler ya da eğitim dili İngilizce olan üniversiteden mezun olduğunu gösterir belge sunulması zorunludur).

Genel mesleki deneyim:

 • Proje döngüsü yönetimi bilgisine sahip olmak,
 • Aşağıda yer alan konularda bilgi sahibi olmak tercih nedenidir:

-       Teklif Çağrısı değerlendirme sürecinde bulunmuş olmak,

-       AB tarafından fonlanan hibe sözleşmeleri veya hibe programlarının uygulama sürecinde bulunmuş olmak.

Özel mesleki deneyim:

 • Aşağıdaki konuların birinden veya bir kaçından toplam 5 yıl tecrübeye sahip olmak:

-       Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik aşağıdaki konular;

 • İdari ve finansal sürdürülebilirlik
 • İletişim ve savunuculuk
 • Aktif yurttaşlık
 • Yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılım
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Kapasite geliştirme 

-       AB müktesebatı başlıkları ile ilgili alınan (sertifika programı, yüksek lisans, doktora vb.) ve verilen eğitimler (birden fazla başlık olması tercih sebebidir),

-       AB mali yardımları kapsamında STK’lara yönelik uygulanan projeler (hibe projeleri dahil olmak üzere uzman, eğitmen vb. olarak).

Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi tercih nedenidir.

Gerekli görülmesi halinde değerlendirme aşamasında adaylardan bilgi ve deneyimlerine yönelik destekleyici belgeleri sunmaları istenebilir.

Değerlendirme Tablosu:

1. Nitelik ve beceriler:20

2. Genel mesleki deneyim:30 

3. Özel mesleki deneyim:50

Azami Toplam Puan:100

Başvuruların Alınması:

Ekte bulunan:

-     Fotoğraflı Özgeçmiş (ıslak imzalı-tüm sayfalar paraflanmalıdır),

-     Diploma örneği,

-     İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin (TOEFL, YDS, IELTS, sertifika vs.) kopyası,

-     Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi (Declaration of Impartiality and Confidentiality) (ıslak imzalı),

-     Uygunluk Beyanı (Statement of Exclusivity and Availability) (ıslak imzalı)

20 Temmuz 2018 (saat 16:00) tarihine kadar aşağıdaki adrese elden veya posta ile teslim edilmelidir:

Merkezi Finans ve İhale Birimi

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü, E Blok, İnönü Bulvarı No:36 06510

Emek / ANKARA

Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurmak isteyen ilgililer detaylı bilgiye ve evraklara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.