Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma için Bilgi Paylaşımı Toplantısı

Güncelleme Tarihi 20.05.2014

Değerli STK Temsilcileri,

Soma'daki maden faciasının acı sonuçlarını hepimiz yakından takip ediyoruz.
Resmi kaynaklara göre can kaybının 301 olarak belirtildiği, arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı Soma maden faciası nedeniyle bölgeye yardım ve sosyal koruma amaçlı birçok sivil toplum kuruluşunun gittiğini ya da gitmek için hazırlanmakta olduğunu biliyoruz. SİTAP Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi Hayata Destek Derneği'nin hazırladığı Soma Haftalık Durum Raporu'nu ekte bulabilirsiniz.

İhtiyaca yönelik ve etkin bir toparlanma ve iyileştirme süreci için bilgi paylaşımı ortamının sağlanması amacıyla Sivil Toplum Afet Platformu olarak, 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 13.30'da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Toplantı Odası'nda bir toplantı düzenliyoruz.

  • sitap Gelecek döneme yönelik ihtiyaç analizi
  •  "Kim, Nerede, Ne yapıyor" (1K 2N) matrisinin oluşturulması
  •  Değerlendirme ve Öneriler:

o Yürütülen faaliyetler çerçevesinde bilgi paylaşım masası oluşturulması
o SİTAP çalışma gruplarının dahil edilmesi
o Ulusal ve uluslararası yasal çerçeve ve standartların belirlenmesi
o Kayıplara ilişkin işlemlerin izlenmesi
o Sosyal destek sağlayacak sivil aktörlere ortak yaklaşım konusunda yapılacak bilgilendirmeler ve ihtiyaç duyulan eğitimler
o Diğer öneriler

İletişim için:

Everen Emek

Katip Salih Sk. No:48/1 Kosuyolu Mah. Kadikoy 34718 Istanbul Turkey
Tel: +90 216 336 22 62
Fax: +90 216 336 29 25
e-mail : info@sitap.org

sitap bilesen

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.