Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sivil Düşün Destekleri

Güncelleme Tarihi 31.07.2019

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen Sivil Düşün Destekleri beş farklı kategori altında sunuluyor. 

STÖ'lere ve kişilere etkinlik/toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5 bin Avro.

Sivil Düşün'e 2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10 bin Avro destek alabilir. 

Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?

- Aktivistler

- Sivil toplum örgütleri:

  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
  • Sivil toplum ağları ve platformları
  • Sivil inisiyatifler
  • Kent konseyleri
  • Sendikalar
  • Kâr amacı gütmeyen şirketler
  • Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
  • Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimleri/merkezler

Sivil Düşün Desteklerini ve başvuru koşullarını ayrıntılı incelemek için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.