Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanlarının Gözünden İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu

Güncelleme Tarihi 21.05.2019

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ve Nüfusbilim Derneği işbirliği ile hazırlanan “Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanlarının Gözünden İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu” başlıklı rapor açıklandı.

Raporda sağlık hizmetlerindeki dönüşümün doğurganlığın kontrolüne ilişkin hizmetlere nasıl yansıdığı sağlık hizmet sunucularının deneyimleri üzerinden aktarıldı. Raporun sahasını İstanbul’da 1. ve 2. basamakta sağlık hizmet sunuculara yönelik görüşmeler oluştururken, kürtaj ve aile planlaması hizmetlerinin de genel panoraması çizildi. Rapora göre, aile sağlığı merkezlerinin tümünde aile planlaması konusunda eğitim almış hekimlerin olmaması ve RİA uygulama sertifikası almış olsa bile hekimlerin fiziksel koşulları uygun bulmamasının hizmet sunumunu olumsuz etkiliyor. Rapor, sağlıkta dönüşümle birlikte ortaya çıkan sorunları ortaya koyarken verilere göre pek çok kadın aile planlaması, kürtaj hizmetlerine ulaşımda sorun yaşıyor. 

Raporu bilgisayarınıza indirmek için lütfen ekteki dosya linkine tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.