Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

SFK'nın "Ücretli – Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın" Kitabı Çıktı

Güncelleme Tarihi 11.03.2013

Sosyalist Feminist Kolektif'in "Ücretli – Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın" kitabı çıktı.

Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), 12-13 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği iki günlük konferansın bildiri ve tartışmalarını Ücretli – Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın adlı kitapta bir araya getirdi.Ucretli- ucretsiz emek kıskacında kadın

Konferans’ta Heidi Hartmann “Kapitalizm ve Patriyarka”, Jean Gardiner “Bakım Emeği”, Helena Hirata ise “Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği” başlıklı bildirileri sunmuş, SFK’dan Gülnur Acar Savran “Günümüzde Feminist Politika” anlatmıştı.
Metinlerin Türkçe ve İngilizce yayınlandığı kitapta bildiriler ve panel konuşmalarına ek olarak, iki gün boyunca çok sayıda katılımcının sürdürdüğü tartışmalar ve katılımcıların çeşitli tanıklıkları da yer alıyor.

Kitap şu sorulara cevap arıyor:
Kapitalizmin patriyarkayı aşındırma potansiyeli var mıdır? Patriyarka ile kapitalizm arasında bir ortaklıktan mı, yoksa bir gerilimden mi söz edilebilir? Aile ve iş yaşamını uyumlulaştırma politikaları kadınlara kazanımlar sağlamış mıdır? Şayet olumlu gelişmelerden söz edilebilirse, içinde yaşadığımız dönemde bu gelişmelerde ne tür geriye dönüşler görülmektedir? Patriyarka ile kapitalizmin işbirliğinin en güncel ve somut örneklerinden biri olan esnek çalışmanın toplumsal cinsiyeti var mıdır? Ev eksenli çalışma kadınlar için bir tuzak mıdır; yoksa başka işler gibi bir iş midir? Yarım zamanlı çalışmanın kadınlar açısından getirileri ve götürüleri nelerdir? Kadınların yarım zamanlı çalışmayı tercih ettikleri durumlarda bunun nedeni nedir? (ÇT)

İletişim için: sosyalistfeministkolektif@gmail.com

Kaynak : Bianet

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.