TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Save The Children'dan Gençlik ve Sivil Toplum Projesi İçin Niyet Beyanı Çağrısı

Güncelleme Tarihi 22.07.2019

Save the Children Türkiye, Türkiye’deki korunmasız çocukların, gençlerin ve ailelerinin korunma, öğrenme, iyi olma ve psikososyal dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefiyle yürüteceği "Gençlik ve Sivil Toplum"  başlıklı bölgesel bir proje kapsamında ortaklık kurmak ve/veya stratejik çalışmalar yapmak isteyen; çocuklara/gençlere odaklanan ve/veya çocukların/gençlerin önderliğinde hareket eden STÖ'leri, dernekleri ve diğer sivil toplum aktörlerini/platformlarını başvuruya davet ediyor. 

Niyet Beyanı için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2019’dur. Başvuruların partnership-tco@savethechildren.org adresine iletilmesi gerekiyor. 
 
Save The Children'ın çağrısı şöyle, 
 
Save the Children Hakkında
 
Save the Children (SC), 1919 yılında kurulmuş, dünya genelinde 120’den fazla ülkede çocuklarla çalışmalar yapan dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Vizyonumuz, her çocuğun yaşama, korunma, gelişme ve katılım hakkına sahip olduğu bir dünyadır. SC Türkiye’nin programı 2019-2021 Ülke Stratejik Planımız ile belirlenmiştir ve
 
i) eğitime ve EÇDBG’ye erişimi,
ii) özellikle gençler arasında geçim kaynaklarına erişim sağlamayı ve
iii) özellikle çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesine odaklanarak çocukların, koruma ve çocuk koruma hizmetlerine ulaşımını ve
iv) Ruh Sağlığı ve Psikososyal Desteğe yönelik entegre programları teşvik etmeye çalışmaktadır.
 
Ayrıca, çocuk ve gençlerin katılımına, topluluk temelli programlara, çocuk haklarının korunması için gerçekleştirilen çabalara, kapsayıcı programa (özellikle toplumsal cinsiyet ve engellilik) sosyal uyuma ve çocuklar, aileleri ve topluluklar için sürdürülebilir çözümleri teşvik eden psikososyal dayanıklılığa yönelik konulara odaklanmaktadır. Tüm bu konular, SC’nin bölgedeki ve küresel anlamdaki teknik uzmanlığı ile uyumludur. SC Türkiye, sivil toplum, özel sektör ve belediyeler dâhil olmak üzere resmi sorumluluk sahibi tüm paydaşlarla ortaklık içinde çalışmaktadır. Şu anda İstanbul, Ankara ve Hatay illerinde çalışıyoruz ve bu bölgelerde büyümek, yeni çalışma alanları keşfetmek istiyoruz. SC Türkiye, bugüne kadar Türkiye Devleti prosedürlerine uygun şekilde çalışan bir kurum olarak kabul edilmiş ve güven sağlamıştır; bu konuda da yatırım yapmaya ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecektir.
 
Niyet Beyanı Hakkında
 
SC Türkiye, aşağıdaki alanlarda bizimle ortaklık kurmak ve/veya stratejik çalışmalar yapmak isteyen; çocuklara/gençlere odaklanan ve/veya çocukların/gençlerin önderliğinde hareket eden STK’ları, dernekleri ve diğer sivil toplum aktörlerini/platformlarını başvuruya davet etmektedir.
 •  Geçim kaynaklarına (örn. İstihdam ve Girişimcilik Yolları) erişim, özellikle de Türkiye’dekiekonomik anlamda savunmasız gençlere, çocuk işçiliği veya çocuk yaşta evlilik riski taşıyan/bunu deneyimleyen çocukların bakımverenlerine/hane halkına odaklanma
 • Eğitime erişim, dil, ayrımcılık ve zorbalık dâhil olmak üzere engellerin giderilmesine yönelik çalışmalara odaklanm
 • EÇDBG, küçük çocukların öğrenimini ve kadınların iş piyasasına erişimini geliştirmek amacıyla günlük bakım için topluluk temelli çözümlere odaklanma
 • Çocuk koruma, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve çocuklara karşı şiddeti önlemeye ve müdahale etmeye odaklanma (pozitif ebeveynlik dâhil)
 • Çocuk odaklı Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek.
 • ,Çocuk ve gençlerin katılımını, topluluk temelli programı/diyaloğu, çocuk haklarını, psikososyal dayanıklılığı ve sosyal dayanışmayı teşvik etmeye yönelik girişimler oluşturma
 • Engelli çocuklar da dâhil olmak üzere en marjinal gruplar arasında kapsayıcı erişimi ve katılımı teşvik eden girişimler oluşturma
 • Sivil toplum aktörlerini, akademi ve resmi hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren girişimler oluşturma
Diğer önemli unsurla
 
SC Türkiye, çocukların çıkarlarını merkeze koyan hak temelli bir kuruluş olarak aşağıdaki konularda duyarlı niyet beyanı başvurularını özellikle değerlendirecektir.
 • Çocuk Güvenliği ve Davranış Kuralları
 • Hesap Verebilirlik üzerine odaklanan programlar (bilgi paylaşımı, katılım, şikâyet ve geribildirim mekanizmaları dâhil)
 • Toplumsal cinsiyet, yaş, kültür, çeşitlilik ve çatışma gibi konularda hassasiye
 • Var olan sistemlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesine odaklanma
 • En yoksun ve marjinal kız ve oğlan çocuklarına, kadınlara ve erkeklere ulaşmaya odaklanma
 • Kanıt oluşturma ve öğrenmenin önemini içeren programlar
 • Marjinal gruplar arasında var olan kapasite ve kaynakların tanınması ve kullanılması
 • Çocuk haklarıyla ilgili temel sorunların belirlenmesi için entegre ve bütüncül programlar
 • Deprem vb. durumlara yönelik Acil Durumlara Hazırlık programları
SC Türkiye'nin Sundukları
 
SC Türkiye, diğer sivil toplum aktörleri ve resmi yükümlülük sahipleri ile ortaklaşa çalışma konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Ortaklıklarımız, kaliteli hizmet sunmak için eşit ve ortak sorumluluk alma ilkesine dayanmaktadır. SC Türkiye ofisi olarak, ortaklaşa kararlaştırdığımız amaçları ve aktiviteleri başarılı bir şekilde birlikte yerine getirebilmek için ortaklarımızı proje süresince mali, teknik (örn. kapasite geliştirme, araçlar sağlama, koçluk ve süpervizyon) ve operasyonel/organizasyonel yönlerden desteklemekteyiz. Ortaklarımızın deneyiminden ve bilgisinden yararlanarak karşılıklı öğrenme fırsatları kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu çağrının fon sağlamayı taahhüt etmediği unutulmamalıdır. SC Türkiye, hem ortak fon oluşturmak hem de ilgili alanda bir fırsat ortaya çıkması halinde hızla proje geliştirmek için seçilen başvuru sahipleriyle yola devam etmeden önce bir güvenlik incelemesi ve ortaklık değerlendirmesi yapacaktır.
 
Niyet Beyanı esasları ve gereklilikleri
 
Tüm Niyet Beyanlarında şunlar bulunmalıdır:
 • Ön yazı, adres, yasal durum/Türkiye’de çalışma izni, arka plan ve güncel personel bilgisi (hem çalışanlar hem de gönüllüler)
 • İlgili alanlardaki stratejinin, niyetin/isteğin ve kapasitenin tanımı (Bölüm 2 kapsamında sunulanlara uygun olmalıdır
 • Teknik ve operasyonel deneyim (bütçe, hizmet verilen gruplar, projeler/bağışçılar/konumlar, her departmandaki insan kaynağı, saha ofisleri ve uygunsa diğer deneyimler)
 • Diğer STK’lar, üniversiteler, bölgesel ve ulusal idareler ile ortaklık deneyimi
 • Coğrafi kapsam
 • İlgili programları gerçekleştirebilmek için kuruluşun mevcut kapasitesiyle ilgili detaylar
 • Diğer aktörler ile koordinasyon/işbirliği hakkında bilgi. Örn. llgili çalışma grupları veya resmi hizmet sağlayıcılar
 • Başvuru sahiplerinin, Bölüm 3’te belirtilen kritik konularla ilgili taahhüdü
 • Projeyle ilgili farklı fikirlerin kısa taslağı (özet, süre, bütçe, konum). Fikirlerin, bu niyet beyanının önceliklerine uygun olması gerekse de SC Türkiye, inovatif ve “norm dışı” çözümleri de memnuniyetle karşılamaktadır.
Niyet Beyanı için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2019’dur. Başvurular şu adrese iletilmelidir: partnership-tco@savethechildren.org.
 
Değerlendirme Kriterleri
 
SC Türkiye personelinden oluşan bir heyet, her bir niyet beyanı başvurusu aşağıdakilere göre değerlendirecektir:
 • Organizasyonel strateji, deneyim ve pozisyon
 • Diğer aktörler ile koordinasyon sağlama ve ortaklık yapma
 • Mali kapasite ve hesaplar
 • Sektörel/tematik ve temalar arası deneyim
SC Türkiye ve ortak arasında düzenlenen anlaşma, aşağıdaki konulara tabi olacaktır:
 • Bağışçılardan güvenli fon alınması
 • Referans kontrolleri de dâhil olmak üzere gerekli özen süreci
 • SC Türkiye tarafından yürütülen kurumsal kapasite değerlendirme sürecine katılım
 • SC Türkiye tarafından son teklifin operasyonel ve teknik onay
Save the Children çocuklar, gençler ve onların aileleri için birlikte olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla niyet beyanlarınızı bekliyor. Herhangi bir sorunuzun olması durumunda yukarı verilen e-posta adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Save the Children'ın İngilizce çağrısı için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.