TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Üreme Sağlığı Akran Eğitimlerine Devam Ediyor

Güncelleme Tarihi 01.08.2018

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Toplum Gönülleri Vakfı ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi'nin desteğiyle yürüttüğü Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi kapsamında verdiği eğitimlere devam ediyor. 

18-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği oluşturmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirmeyi amaçlayan eğitimlere katılmak için nilay@sagliktagenc.org ya da csusegitim@sagliktagenc.org adresinden dernekle iletişime geçebilirsiniz. 

Projede akran eğitim modeli kullanılır. Projenin hedef kitlesi itibariyle 17-25 yaş arası gençler birbirinin akranıdır ve akranlar birbirinin bilgi sağlayıcısıdır. 8 gün süren eğitmenlik becerilerini geliştirme, cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları, ekip olma becerisi edinme gibi konuları içeren eğitmen eğitimine katılan gençler Üreme Sağlığı Akran Eğitmeni olurlar ve eğitmen havuzuna dahil edilirler. Üreme Sağlığı Akran Eğitmeni olduktan sonra ülkenin değişik bölgelerine 2 gün süren yaygınlaştırma eğitimleri ya da 1 gün süren HIV/AIDS tematikleri için eğitime giderler. 17-25 yaş arası 15 ila 30 kişilik bir gruba U düzeninde akran eğitimi verirler. Bu eğitimlerin hedefi katılımcı gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları konusundaki bilincini arttırmanın yanısıra bu gençlerin kendi akranları ile iletişimlerinde doğru bilgiyi yaymalarını ve akran bilgilendirmesi yapmalarını sağlamaktır. Proje, gençleri güçlendirerek özellikle cinsel sağlık üreme sağlığı ve insan hakları ve genç dostu sağlık hizmetine erişim konusunda savunuculuk faaliyetleri yapmalarını hedefler. Gençlerin bu alandaki kapasitesini geliştirerek liderlik kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve gençleri kendi hakları ve hayatları konusunda sorumluluk almaya hazır hale getirmeyi hedefler.

Dernekten eğitim talep etmek için lütfen form doldurunuz. 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.