Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 02.02.2016

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları Başladı

KadınGenç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarınıdestekleyen Sabancı Vakfı’nın, bu hedef kitleler için geliştirilen STK projelerine yönelik uyguladığı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurular  26 Şubat 2016 tarihinde sona erecektir.

Sabancı Vakfı, 10 yıldır sivil toplum kuruluşlarının gelişimine önemli katkılar vermekte ve hibe destekleriyle bu konudaki katkısını güçlendirmektedir.

Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında toplam 119 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2016 yılı hibe programı çerçevesinde, geçmişte hibe verdiği STK’ları daha ileri taşımak hedefiyle bu kurumlardan gelecek başvuruları değerlendirecektir.

Bu kapsamda, 2016 yılında sadece Hibe Programları kapsamında daha önce desteklenen kurumların başvuruları kabul edilecektir. Amaç, belirli sorunlara daha kalıcı çözüm üretmek ve yaratılan etkiyi sürdürülebilir kılmak için yapılan çalışmaları daha odaklı bir hibe desteğiyle ele almaktır.

Bu anlamda, Sabancı Vakfı’ndan daha önce Toplumsal Gelişme Hibe Programı, Fark Yaratanlar Hibe Programı ve Birleşmiş Milletler Ortak Programı Hibe Programı kapsamında desteklenmiş olan sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler başvurmaya uygun kurumlar arasındadır. Başvuru yapabilecek kurumlara başvuruyla ilgili gerekli bilgiler gönderilmiştir.

Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği ile mücadele eden ve toplumsal hayata katılımın önündeki engelleri kaldıran çalışmaları kapsaması beklenmektedir.

Başvuran kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekmektedir.

Projelerin en erken 15 Temmuz 2016 itibariyle başlaması, en geç 14 Temmuz 2017tarihinde son bulması, uygulama süresinin maksimum 12 ay olması ve temel faaliyetlerininTürkiye sınırları içerisindegerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hibe Programı kapsamında proje başına hibe tutarı en az 40.000 TL, en fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak için tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.