Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Roman Kamu – STK Diyalog Grubu Oluşturulması Kamu 3. İştirakçi Toplantısı

Güncelleme Tarihi 11.10.2012
Etiketler: Kamu - STK Diyaloğu, Roman, Roman STK, Sıfır Ayrımcılık Derneği, Kamu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Roman Kamu – STK Diyalog Grubu Oluşturulması Kamu 3. İştirakçi Toplantısı

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen 11 kentten Roman sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının yer aldığı ''Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu Oluşturulması'' projesi devam ediyor.

Proje Romanların sorun alanlarına dönük çözüm için kalıcı mekanizmalar kurmayı ve Roman Ulusal Strateji Belgesi'ne katkı yapmayı ve kamu-STÖ ilişkileri çerçevesinde birlikte geliştirilebilecek çözüm ve kalıcı politikalara ilişkin mekanizma kurulmasını amaçlıyor.

Artvin, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Manisa, İstanbul, Edirne, Hatay, Mersin, Aydın ve Balıkesir'den 11 Roman sivil toplum kuruluşunun yer aldığı projede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR da diyalog grubunun kamu ayağını oluşturuyor.

Proje kapsamında kamu kuruluşları ile STÖ’ lerin görüş, birikim ve konuyla ilgili çalışmalarıyla katkıda bulunduğu sürecin, Koordinatörlüğü Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yürütülen Roman Ulusal Strateji Belgesi çalışmasına etki etmesi bekleniyor.

15 Ağustos 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen çalışmanın kolaylaştırıcılığını Adnan Menderes Üniversitesi Roman Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Didem Avcı üstlendi. Toplantıya Sıfır Ayrımcılık Derneği, STGM temsilcileri; Çalışma Bakan Danışmanı Ali Aybey, İç İşleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İŞKUR, Sağlık Bakanlığı, AB Bakanlığı, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunda 20 Temmuz 2012 tarihin de gerçekleştirilen II. İştirakçi toplantısı sonucunda hazırlanan çıktılar (Romanlara ilişkin sorunların çözümüne yönelik ulusal bir stratejinin oluşturulması için yapılacaklar ve kamu kurumlarının önündeki engeller) değerlendirildi.

İkinci oturumda ise Roman vatandaşlara yönelik olarak bazı ülkelerin hazırlamış olduğu stratejiler değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri konu ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının üçüncü oturumunda ise Kamu-STK Diyalog Grubu’ nun yasal mevzuatı ve yapılacak çalıştayın içeriğine dair görüş ve öneriler alındı. Katılımcıların Kamu-STK Diyalog Grubu ile ilgili önerileri şunlardır;

• Kamu-STK Diyalog Grubunun resmi bir statüye kavuşmalıdır.

• Başta MEB olmak üzere tüm ilgili bakanlıkların sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde bu kamu kurumlarının tekrar davet edilmesi istenmiştir.

• Kamu-STK Diyalog Grubunda daha fazla STK temsil edilmelidir.

• Diyalog Grubu esnek bir yapıda olmalı ve Roman STK’lar dışındaki başka STK’larda sürece dahil olmalıdır.

• Diyalog Grubunun içinde akademisyenler, işçi ve iş veren sendikaları, yerel yönetim temsilcileri de olmalıdır.

• Kamu STK Diyalog Grubu sadece orta ve uzun vadeli planlar yapan ve bunların yürümesi için faaliyetlerde bulunan yarı hantal bir yapı değil acil bir takım şeylere çözüm üretebilecek, insanların hayatına değen palyetif çözümlerde de kamuyu harekete geçirebilecek bir mekanizma olmalıdır.

• Kamu-STK Diyalog Grubu’nun ikinci aşaması ise yerelde olmalıdır. Yerelde politika uygulayıcılar ve STK’lar arasındaki diyaloğun sağlanması da çok önemlidir.

• Kamu-STK Diyalog Grubu mekanizmasının belirleyip işletilmesi AB sürecinde büyük bir itici güç olacaktır.
Kasım ayında yapılacak çalıştayın yapısı ve ana başlıklarıyla ilgili katılımcıların görüşleri ise şöyledir;

• Yapılandırılmış bir çalıştay olmalıdır.

• Paralel oturumlar olmalı ve katılımcıların daha öncesinden gruplara başvuruları alınmalıdır.

• Somut çıktıların elde edilebilmesi için katılımcılara çalıştay öncesi soru listesi veya bilgi notu gönderilmelidir.

• Çalıştaya gözlemci STK’ların ve sektör temsilcileri, akademisyenler ve meslek örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır.

• Kamu-STK Diyalog Grubu’nun oluşturulması, işleyişi vs. konulu bir ana oturum olmalıdır.

• Çalıştayın ana başlıkları Romanlar için kamu – stk işbirliği, eğitim, istihdam, barınma, sağlık olmalıdır. Ama sosyal güvenlik, yoksulluk, madde bağımlılığı gibi yatay konular da mutlaka yer almalıdır.

• Acil eylemler adlı bir oturum olmalıdır. Bu oturumda acil olarak çözüm bekleyen sorunların çözümü konuşulmalıdır.

• Çalıştayın şekli ve içeriği ile ilgili mail grubu yoluyla bir tartışma ortamı yaratılmalı ve çalıştayın son şekli bu şekilde verilmelidir.

Katılımcılar ayrıca yazılacak olan strateji belgelerine Kamu-STK Diyalog Grubunun etki etmesi gerektiğini ve bu anlamda yapılacak çalıştayın çıktılarının çok önemli olduğu vurgulandı.. Strateji belgelerinde STK’ların görüşlerinin alınması gerektiği ve strateji dokümanları üzerine çalışmak üzere 4 veya 5 günlük bir çalışma yapılması gerektiği de ortaya konulan öneriler arasında yer aldı.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.