Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Roman Kadınlar İçin "Bilinmeyen Kadınlar Yarışması"

Güncelleme Tarihi 07.02.2019

Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (RAA) ve Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Roman Kadınlar için ''Yerelde örgütlenen Roman aktivist kadınlar ödülü'' isimli yarışma düzenliyor.

Yarışmada insan hakları, eğitim, barınma, sağlık, cinsiyet eşitliği ve güçlendirme, ayrımcılık karşıtlığı, çingene karşıtlığıyla mücadele, istihdam ve yurttaşlıkla ilgili belgelendirme kapsamında ödül verilecek.  Yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat 2019.

Avrupa Birliği Roman Entegrasyonu Ödülü, bu yıl yaşadığı toplulukların dönüşümüne dikkate değer destek sunan ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarında önemli rol üstlenen Roman kadınlara veriliyor. Avrupa Birliği IPA fonları tarafından finanse edilen ödül, Arnavutluk Aktif Roman Örgütü (Roma Active Albania – RAA) tarafından hayata geçirildi.

Ödül, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye'de yaşayan, yereldeki Roman kadınlara doğrudan koşulsuz bir destek sunmayı amaçlıyor. 

Ödülün miktarı ise yedi ülkenin her biri için, birincilik ödülü olarak 7.500 Euro, ikincilik ödülü olarak 4.500 Euro. Yedi ülkede on dört Roman kadına verilecek. Ödülü kazanan Roman kadınların, ödülü Romanlara yönelik sosyal içerme ilgili faaliyetlerini sürdürmek için kullanmaları bekleniyor.

Ödül kazananlar, Roman Haftası'nda, 18-21 Mart 2019 tarihlerinde, Belçika, Brüksel'deki Avrupa kuruluşlarına yapılacak 3 günlük bir çalışma ziyaretine katılacak.

Katılım Koşulları 

* Ödüle Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Kosova ve Türkiye’de ikamet eden, yereldeki Roman kadınlar ve alternatif olarak sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren Roman kadınlar başvurabilir.

* Son başvuru tarihi 15 Şubat 2019 gece 23.59 (Brüksel saati ile). 

* Yarışma için doğrudan bireysel başvuru yapılabildiği gibi, genişleme ülkelerinden birinde kurulmuş/aktif olan ilgili gruplar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da aday gösterebilir.

* Başvurular doğrudan ilgili kişiler tarafından yapılabilir.

* Başvurular İngilizce olarak yapılması isteniyor. 

* Başvurular okunabilir, erişilebilir ve yazdırılabilir bir biçimde isteniyor. 

Yerelde örgütlenen Roman aktivist kadınlar ödülü''ne başvurmak için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.