TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Referans - 27.02.2006

Güncelleme Tarihi 12.10.2010

İstanbul'daki dernek ve vakıflara yurtdışından 16.7 milyon dolarlık yardım

Aslıhan Dellaloğlu  

Dernekler Yasası'nda yapılan değişikliklerle yurtdışı yardımlarının önü açılırken, işlem sürelerinin kısalması ile faaliyete geçen dernek sayısı da arttı.

Geçtiğimiz yıl mart ayı sonunda değişen Dernekler Yasası'nda sağlanan kolaylıklar sonucu, İstanbul'daki dernek ve vakıflar geçtiğimiz sene yaklaşık 16.7 milyon dolar düzeyinde yurtdışı yardımı aldı.
 
İçişleri Bakanlığı'nın Dernekler Daire Başkanı Dr. Şentürk Uzun'un İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşturulan yeni Dernekler Yasası ile işlem süreleri kısalırken, yeni yapıda dernekler ve vakıfların yurtdışından yardım alması da sadece bildirime bağlanmıştı. İşlem sürelerinin kısalması da açılan dernek sayısında da artış sağladı. Dernekler Müdürü Eyüp Ergür, İstanbul'da 2004 yılında bin 35 dernek açma girişiminin ardından 981'inin faaliyete geçtiğini söylerken, 2005 yılında başvuran bin 163 dernekten bin 157'sinin şu anda faaliyette olduğunu belirtiyor. Yani başvuru süresinin ardından vazgeçen dernek sayısı 54'ten 6'ya geriledi. Türkiye'de şu an faaliyette olan yaklaşık 160 bin dernek var. Ergür, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak olan e-dernek projesi ile hem dernekler hem de üyelik açısından detaylı bir envanterin çıkarılacağını, hem de kullanıcılara verilecek e-imza ile derneklere ilişkin işlemlerin bilgisayar üzerinden sağlanabileceğini söylüyor.

Eymür, AB'ye uyum süreci etkili oldu Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Başkanı Sunay Demircan ise "AB süreci olmasaydı, vatandaşın devlet gözetiminden çıkıp aktif yurttaş olma serüveni başlamayacaktı" derken, AB sayesinde yukarından hak ihsanıyla karşılaşmasaydı birden bire genişlemeye başlayan örgütlenme özgürlüğünün daha yıllar boyu tatlı bir hayal olarak kalmaya devam edeceğini söylüyor.

Demircan'ın da söylediği gibi Türkiye'de sivil hakların önemli bir çoğunluğu en azından yasal düzeyde "AB'ye uyum" süreci içerisinde gerçekleşti. Medeni Kanun'da kadın haklarına yönelik düzenlemeler, dernek kurmayı kolaylaştıran ve derneklerin gözetlenmesini kaldıran yeni Dernekler Yasası, yeni Türk Ceza Kanunu'nda getirilen yenilikler hep bu sürecin bir parçası oldu.

1980'lerin Türkiye’sinde örgüt olarak nitelendirilen her oluşuma "sakıncalı" bakıldığı bir dönemin ardından Avrupa Birliği (AB) süreciyle birlikte yeni bir yapılanmaya gidildi. Dernekler Yasası ile devlet sivil toplum kuruluşlarıyla dernekçilik konusunda işbirliği içine girdi. Devlet, dernek kurulmasını kolaylaştırıp, özendirirken, sivil toplum kuruluşlarına dernek kuruluşu sırasında rehberlik hizmeti de veriliyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.