Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

RADİKAL GAZETESİ - 21.01.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

STK'lara AB yardımı: 2.9 trilyon

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve Türkiye ile Yunanistan arasında STK diyaloğunun ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Sivil Toplum Geliştirme Programı (STGP) kapsamında düzenlenen AB çatısı altındaki 'İhtiyaç Analizleri Çalıştayı'nın ikincisi Neva Palas'ta çalışmalarına başladı. Yerel girişimlerle kurulmuş olan çocuk, gençlik, kadın, insan hakları, çevre, kalkınma ve kültür gibi konularda etkinlik gösteren kuruluşlar programın öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor. Bu konularda, proje üreten yaklaşık 80 STK'ya, 1 milyon 650 bin euro (2.9 katrilyon) destek sağlanacak.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.