TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

RADİKAL GAZETESİ - 21.01.2003

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

STK'lara AB yardımı: 2.9 trilyon

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve Türkiye ile Yunanistan arasında STK diyaloğunun ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Sivil Toplum Geliştirme Programı (STGP) kapsamında düzenlenen AB çatısı altındaki 'İhtiyaç Analizleri Çalıştayı'nın ikincisi Neva Palas'ta çalışmalarına başladı. Yerel girişimlerle kurulmuş olan çocuk, gençlik, kadın, insan hakları, çevre, kalkınma ve kültür gibi konularda etkinlik gösteren kuruluşlar programın öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor. Bu konularda, proje üreten yaklaşık 80 STK'ya, 1 milyon 650 bin euro (2.9 katrilyon) destek sağlanacak.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.