Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Proje Yürüten Sivil Toplum Örgütleri için Kontrol Listesi ve Yardımcı Dokümanlar

Güncelleme Tarihi 25.01.2016

Sivil Toplum Örgütleri amaçlarına ulaşmak için proje yürütürken aynı zamanda hem kurumsal hafıza oluşturmak hem de mail idari süreçlerde teknik ve hukuki sıkıntılarla karşılaşmamak için oldukça planlı bir yönetime ihtiyaç duymaktadırlar.  Projenin bildirimiyle başlayan süreçte, uzmanlarla yapılacak çalışmalar, proje faaliyetlerinin planlanması gibi işlerde gözden kaçan detaylar proje finalizasyonunda örgütler için sorun yaratabilir. Bu süreçlerde örgütlere rehberlik etmesi amacıyla bir kontrol listesi ve bu listedeki kalemler için örnek teşkil edecek çeşitli formatlar hazırladık. Bu liste ve örneklere aşağıdaki listeden ulaşabilirisiniz.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.