TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Güncelleme Tarihi 29.04.2019
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Yazar: Dr. Faruk Cengiz Tekindağ
Yayın Tarihi: 2015

Dr. Faruk Cengiz Tekindağ'ın hazırladığı Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı kitabı proje hazırlamayı düşünen tüm kişi ve kuruluşlara yardımcı olması için hazırlanmıştır. Kitabın temel amacı; bir değişim fikrinin ortaya çıktığı andan itibaren hangi koşullarda ve nasıl analiz edilmesi gerektiğini, analiz sonuçlarından projeye geçişin nasıl olacağını, seçilen projenin nasıl planlanacağını ve bu planlamanın nasıl uygulanabilir bir projeye dönüştürülebileceğini göstermektir.

Kitap sistematik olarak beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, proje ve proje döngüsü yönetimi kavramı ve aşamaları, mantıksal çerçeve yaklaşımı kapsamında proje geliştirme ve planlamanın aşamaları örnek bir projeyle detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde operasyonel planlama anlamında faaliyet planlaması ve bütçe hazırlama prensipleri incelenmiştir. İkinci bölüm, planlanan projenin sürdürülebi- lirliği açısından değerlendirildiği ve proje önerisinin nasıl yazılı bir teklife dönüştürülmesi gerektiği üzerine yoğunlaşmıştır. Üçüncü bölüm, donör kuruluşların proje önerilerini nasıl ve hangi kriterleri kullanarak değerlendirdiğini okuyucuya aktarmayı amaçlamaktadır. Dördüncü bölüm, proje döngüsünün uygulama ve değerlendirme aşamalarına odaklanmıştır. Bu bölümde, uygulama, izleme ve değerlendirmenin genel amaçları, aşamaları ve uygulama prensipleri detaylı olarak açıklanmıştır. Son bölüm ise, proje döngüsü yönetiminde kullanılan temel kavramların bir arada açıklandığı küçük bir sözlükten oluşmaktadır.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.