TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Pozitif Yaşam Derneği, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Koruma Sorumlusu, Hukuki Danışman ve Psikolog Arıyor

Güncelleme Tarihi 18.01.2018

Pozitif Yaşam Derneği, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ortaklığında Mart 2019'a kadar sürecek anahtar Mülteci Topluluklar projesi hayata geçiyor Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Mersin'de görevlendirilecek ekip arkadaşları aranıyor.

Proje hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, SPoD, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

İlanlar şöyle:

Koruma Sorumlusu İş İlanı

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 3 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 3 koruma sorumlusu işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

SPoD

Eskişehir

Farsça

Pozitif Yaşam Derneği

İstanbul

Arapça (Ek: İngilizce)

Kırmızı Şemsiye Derneği

Ankara

Arapça (Ek: Farsça)

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Sosyal hizmet uzmanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Sosyal hizmet uzmanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

- Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel destek vermek ve grup danışmanlığı sağlamak,
- Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
- Yararlanıcıların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
- Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
- Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
- Hedef gruba yönelik mevcut toplumsal kaynakların tespitini yaparak yararlanıcıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
- Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde ofis sorumlusu ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyon içerisinde farkındalık yaratma aktiviteleri ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek,
- Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
- Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,
- Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
- Proje kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
- Proje kapsamında çalışan diğer sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
- Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde olarak yapmak,
- Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.
- Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordineli olarak vaka takibini gerçekleştirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim Üniversitelerin sosyal hizmet, çocuk gelişimi, sosyoloji ya da benzeri bölümlerinden mezun olmak,
Deneyim En az 2 yıllık alanda iş deneyimi
Dil Yukarıdaki tabloya bakınız
Bilgisayar Becerisi MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
Beceri ve ek yetkinlikler:

- Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
- Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
- Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
- Seyahat engeline sahip olmamak.
- Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
- Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
- Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
- Seyahat ve vardiyalı uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren, güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun SHU2018 – (Başvurulan şehir) konulu bir emaille app.keyrefugee@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir. 

Başvuru için son tarih 19 Ocak 2018, Cuma 23.59.

Hukuki Danışmanlık İş İlanı

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 3 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 3 hukuki danışman işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

SPoD

İstanbul

Arapça (Ek: İngilizce)

Kırmızı Şemsiye Derneği

Ankara

Farsça (Ek: Arapça)

Kırmızı Şemsiye Derneği

Mersin

Arapça

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

- Başvuranlara Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
- Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,
- Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
- Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,
- Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek,
- Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
- Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
- Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,
- Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
- Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
- Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
- Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
- Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak,
Deneyim Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); insan hakları hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, sağlık hukuku, mülteci Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,
Dil Lütfen yukarıdaki tabloya bakınız.
Bilgisayar Becerisi MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

- Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
- Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
- Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
- Seyahat engeline sahip olmamak.
- Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
- Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
- Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren, güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun HK2018 – (Başvurulan şehir) konulu bir emaille app.keyrefugee@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir.

Başvuru için son tarih 19 Ocak 2018, Cuma 23.59.

Psikolog İş İlanı

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 4 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 4 psikolog  işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

SPoD

İstanbul

Arapça (Ek: İngilizce)

Pozitif Yaşam Derneği

İstanbul

Arapça (Ek: İngilizce)

SPoD

Eskişehir

Farsça

Kırmızı Şemsiye Derneği

Mersin

Arapça

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Psikolog, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Psikolog hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

-Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran  Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel ve grup temelli psikolojik destek sunmak,

-Mültecilerin psiko-sosyal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,

-Hassas vakaların gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

-Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği takdirde gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu paydaşların haritalamasını güncellemek, 

-Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde farkındalık yaratma aktiviteleri düzenlemek, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve ilgili paydaşlara verilecek eğitimlerde içerik desteği, teknik destek vermek, eğitimci olmak,

-Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 

-Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

-Psikososyal destek alanındaki güncel gelişmeler ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

-Proje kapsamında hedef gruba yönelik psikososyal destek ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belgeve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

-Proje kapsamında çalışan diğer psikososyal destek uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

-Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,

-Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim   Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak 

Deneyim  En az 2 yıllık alanda iş deneyimi 

Dil   Yukarıdaki tabloya bakınız

Bilgisayar Becerisi MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Beceri ve ek yetkinlikler:

-Klinik psikoloji sağlık ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak  tamamlamış olmak tercih sebebidir.

-Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

-Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında psikolojik destek sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

-Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

-Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

-Seyahat engeline sahip olmamak.

-Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

-Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

-Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

-Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun PSI2018 – (Başvurulan şehir) konulu bir emaille app.keyrefugee@gmail.com adresine gönderilmesi gereklidir. 

Başvuru için son tarih 19 Ocak 2018, Cuma 23.59. 

Pozitif Yaşam Derneği, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.