TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Pozitif Mersin – 27.02.2012

Güncelleme Tarihi 16.05.2012

STGM Aktivist Çöpçatanı Programı

 

TGM, Olof Palme Merkezinin desteği ile yeni bir güçlendirme çalışmasına başlıyor. Aktivist Çöpçatanı Programı ile hedefimiz sivil alandaki örgütler arasındaki karşılıklı öğrenme süreçlerine ve dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

STGM, Olof Palme Merkezinin desteği ile yeni bir güçlendirme çalışmasına başlıyor. Aktivist Çöpçatanı Programı ile hedefimiz sivil alandaki örgütler arasındaki karşılıklı öğrenme süreçlerine ve dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Aktivist Çöpçatanı Programı ile

•    Sivil alanda örgütlerin karşılaştıkları sorunların ve kapasite eksikliklerinin örgütler arasında dayanışma ilkesiyle aşılmasını,

•    Çözümler üzerine deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılmasını

•    Örgütler arası iletişim ağlarının güçlendirilmesini

amaçlıyoruz.

Aktivist Çöpçatanı Programı ile hak temelli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışmalarına devam eden ve

•    Gönüllüler ile işbirliği,

•    Stratejik planlama,

•    Savunuculuk,

•    Fon geliştirme,

•    Kampanyacılık,

•    STÖ yönetimi,

•    Lobicilik,

•    Proje yönetimi ve geliştirilmesi

alanlarında deneyimli aktivistler ile bu konularda bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyaç duyan aktivistleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 

Program kimler için

Bu programın iki hedef grubu var. Amacımız bu iki grubu bir araya getirmek ve deneyimlerini paylaşabilecekleri uygun ortamların yaratılmasını sağlamak.

Deneyimlerini Paylaşmak İsteyen Aktivistler

Hak temelli bir STÖ’nün gönüllüler ile işbirliği, stratejik planlama, savunuculuk, fon geliştirme, kampanyacılık, STÖ yönetimi, lobicilik, proje yönetimi ve geliştirilmesi gibi alanlarda ki deneyimlerine ve örgütün bu konularda ki teknik kapasitesine hakim aktivistler.

Bir Bilene Danışmak ve Birlikte Çalışmak İsteyen STÖ’ler

Gönüllüler ile işbirliği, stratejik planlama, savunuculuk, fon geliştirme, kampanyacılık, STÖ yönetimi, lobicilik, proje yönetimi ve geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmalara yeni başlamış ya da çalışmalarının etkinliğini artırmak isteyen ve bu nedenle diğer aktivistler ile bir araya gelmeye istekli STÖ’ler.

Aktivist Çöpçatanı Programına Nasıl Başvurulur?

Deneyimlerini Paylaşmak İsteyen Aktivistler

Öncelikle deneyimlerinizi ve alanda ki çalışmalarınızı özetleyen online başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Deneyim sahibi olduğunuz alanla ilgili uygun eşleştirme yapıldığında sizler ile iletişime geçeceğiz ve kabul etmeniz halinde destek talebi olan STÖ ile deneyim sahibi aktivistleri bir araya getireceğiz.

Bir Bilene Danışmak ve Birlikte Çalışmak İsteyen STÖ’ler

İhtiyaçlarınızı ve bu çalışmadan beklentilerinizi özetleyen online başvuru formunu doldurmanızı gerekiyor. Destek ihtiyacı içinde olduğunuz alanla ilgili uygun eşleştirme yapıldığında sizler ile iletişime geçeceğiz. Kabul etmeniz halinde sizleri destek verecek aktivistler ile bir araya getireceğiz.

STGM Nasıl Çöp Çatacak?

Başvuruların elimize ulaşmasının ardından uygun talepleri bir araya getirip destek vermek isteyen aktivistler ve almak isteyen aktivistler ile iletişime geçeceğiz. Her iki taraftan da onay aldıktan sonra destek programını birlikte tasarlayacağız. Desteklerin içeriğini deneyim paylaşımı, iyi örneklerin ve yeni taktiklerin paylaşılası şeklinde olabileceği gibi, küçük ihtiyaç temelli eğitimler gibi de organize edebileceğiz.

Yerinde Aktivist Çöpçatanı Programı Nasıl Değerlendiriliyor?

Kısıtlı kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve Aktivist Çöpçatanı Programından, farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’lerin adil bir şekilde yararlanabilmesi için bir dizi kriter çerçevesinde başvurularınızı değerlendiriyoruz. Başvuru koşullarını karşılayan örgütler arasında yaptığımız değerlendirme sonrasında eğitim kararını alırken:

•    Başvuran STÖ’lerin tematik alanlardaki oransal dağılımları,

•    STÖ’lerin coğrafi dağılımları gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak değerlendirme sürecini tamamlıyoruz.

Aktivist Çöpçatanı Programı için Başvuru Koşulları

1. Yerel düzeyde örgütlenmiş toplumsal cinsiyet, çocuk, gençlik, insan hakları, engelliler, ekoloji ve kültürel haklar alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri bu programdan yararlanabilirler.

2. Farklı şehirlerde şubesi olan örgütlerin örgüt içi deneyim paylaşımı talepleri bu program çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirilmeyecektir.

3. Destek talep eden STÖ’nün kendi bölgesinde sivil toplum hareketi içinde aktif olması gerekmektedir.

4. Aktivist Çöpçatanı Programı tamamen ücretsizdir.

5. Devlete bağlı vakıflar (üniversite vakıfları dâhil) ile hayır ve yardımlaşma dernekleri, okul aile birlikleri ile okul koruma dernekleri, belediyeler, spor kulüpleri STGM hedef grubu içinde yer almadığı için seçim dışı bırakılacaktır.

6. Tüzel kişiliği olmayan yerel sivil girişimler, platformlar ve gruplar eğitimlere başvuruda bulunabilirler.

7. Kurumsal ve etik gereklerini yerine getirmekte olan (düzenli yönetim kurulu toplantıları düzenlemek, üye tabanına sahip olmak, toplumsal cinsiyet, çevre ve insan hakları konularında kurumsal duyarlılığa sahip olmak, demokratik ve katılımcı bir yönetim yapısına sahip olmak) örgütler Aktivist Çöpçatanı Programından yararlanabilirler.

8. Aktivist Çöpçatanı Programı çalışmaları kapsamında destek alan sivil yapıların STGM ile karşılıklı paylaşım ve bilgi üretimi konusunda şeffaflık içinde işbirliği içinde bulunmaya istekli olmak niteliklerini taşımasını bekliyoruz.

9. Aktivist Çöpçatanı Programı ile deneyimlerini paylaşmak isteyen aktivistler gönüllü olarak bu çalışmaya destek vereceklerdir. Bu program kapsamında STGM sadece toplantı giderleri, çalışma süresince yemekler, yol, konaklama giderlerini karşılayacaktır. Bu program kapsamında herhangi bir danışmanlık ödemesi yapılmayacaktır.

http://pozitifmersin.org/haber_detay.asp?haberID=22

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.