TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Özgür Gündem Gazetesi Kadın Eki - 01.11.2005

Güncelleme Tarihi 12.10.2010

Sivil Toplum Eğitimleri

Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM), yerelde kurulan sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine yönelik her tür desteği veriyor.

Gamze GÖKER – STGM İletişim Sorumlusu

Türkiye’de çeşitli alanlarda çalışma yapan sivil toplum aktivistlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir merkez olan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), geçtiğimiz Haziran ayında faaliyetlerine başladı. Daha önce proje (STGP) olarak faaliyet gösteren destek ekibi, 2004 yılında derneğe dönüştü (STGMD) ve 2005 yılında bir merkez olarak STGM’yi açtı.

STGM’nin öncelikli hedefi, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yaygınlaşması için sivil toplumun güçlenmesine destek vermek. Saydam, tarafsız ve bağımsız bir rol üstlenen STGM, temel ilke olarak her türlü ayrımcılığa karşı ve farklılıkları zenginlik olarak algılıyor. 
STGM özellikle, yerel sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç, fiziksel donanım ve beşeri birikim ihtiyaçlarına yönelik destek verecek çalışmalarla, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. STGM bununla birlikte, STK’lara sağlanacak maddi desteklerin verimli, adil ve ilkelere uygun kullanımı için yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

Eğitimler devam ediyor
Hedeflerine ulaşmak için STGM; Türkiye’de kadın, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelliler ve kültür-sanat konularında çalışma yapan sivil toplum örgütlerine, ihtiyaç duydukları hemen her konuda destek vermeyi kendine görev edindi. Bu alanlarda faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerini geliştirmelerini sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yürüten STGM, iki yıl içinde 18 il merkezinde, 81 ile yönelik, 100 dolayında eğitimle 2 bin katılımcıya ulaşmayı amaçlıyor.
İlk adımına Ankara’da başlanan kapasite geliştirme eğitimlerine, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir ve Eskişehir illerinden toplam 40 STK aktivisti katıldı. Başlangıç ve ileri düzey olmak üzere iki grup halinde düzenlenen eğitimler 5’er gün sürdü. Eğitimlerde katılımcılar önce birbirlerinin kurumları, çalışma alanları, olanakları ve karşılaştıkları sorunları birbirlerinden dinlediler, farklı çalışma alanları hakkında bilgi sahibi oldular. Türkiye’den ve dünyadan örnek STK uygulamalarını belgesel filmlerden seyredip, üzerine tartışma yapma fırsatı buldular. Öte yandan, sivil toplumun tarihsel kökeni, evrimi, sivil toplum-demokrasi ilişkileri ve Türkiye’deki yansımaları konularında kuramsal sunuşlar ve tartışmalar da yapıldı. Tartışmaları en az eğitmenlerin sunuşları kadar STK aktivistlerinin görüşleri de biçimlendirdi. Yine aynı doğrultuda AB ve sivil toplum ilişkileri ayrı bir oturumda tartışıldı. Uyguladıkları eylem yöntemleriyle ses getiren STK aktivistleri ile buluşmalar gerçekleştirildi. STGM’nin verdiği kapasite geliştirme eğitimlerinin bir diğer önemli boyutu ise iletişim. İletişim ve çatışma yönetimi eğitimleri, etkileşimli eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi. STK’ların medyada seslerini duyurabilmeleri için izlemeleri gereken yöntemler konusunda medya mensupları tüyolar verdi.
STGM’nin bir sonraki eğitimi yine Ankara’da proje döngüsü yönetimi konusunda. Eğitimler, daha sonra İstanbul ve çevre illerine yönelik kapasite geliştirme ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri ile devam edecek.

STGM, sivil toplum kampanyalarına destek veriyor
Sivil ağların oluşumuna ve farklı alanlarda çalışan STK’ların birbirleriyle iletişim kurmalarına destek vermek de STGM’nin öncelikleri arasında bulunuyor. Bunun için çevre, kadın ve insan hakları alanlarında çalışan STK’ları bir araya getirerek sivil toplumun bütünleşik hareketini kolaylaştırmaya çalışan STGM, bu alanlarda çalışanların birbirinin alanını tanımamasından kaynaklanan sorunların azaltılması ve işbirlikleri gerçekleştirilmesi noktasında köprü görevi görmeyi amaçlıyor.
Sivil toplum örgütlerinin "ayrımcılık" ve/veya "doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı" konularında düzenleyecekleri yerel veya ulusal kampanyalara da teknik destek veren STGM, aynı zamanda Türkiye’de sivil toplumun haritasını çıkarmaya yönelik bir anket çalışması yürütüyor.

Yerel STK Destek Merkezleri kurulacak
STGM, Türkiye’de, yerel sivil toplum örgütlerinin, güçlenerek katılımcı demokrasinin gelişmesinde aktif rol oynamalarına yönelik olarak, yerel yönetimlerde katılımcı mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları da destekliyor.
Tüm diğer faaliyetlerinin yanı sıra STGM, 2007 yılından itibaren 5 ilde sivil örgütlerin kullanabilecekleri “Yerel STK Destek Merkezleri” açılması için çalışma yürütmeyi de düşünüyor.  Destek Merkezlerinin yönetimini o bölgedeki yerel sivil örgütlerin “gönüllü olarak” üstlenmeleri planlanıyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında engelliler, kadın, çevre, insan hakları, çocuk, gençlik ve kültür-sanat alanlarında çalışan 85 STK’dan temsilcilerin katıldığı danışma kurulu toplantısında, STK’ların STGM’den beklentileri ve STGM’nin izleyeceği yol haritası konusunda öneriler alındı. Toplantıda ayrıca Türkiye’de sivil toplumun sorunları da tartışıldı (Toplantı raporu ile ilgili ayrıntılı bilgi STGM web sitesinde ve http://www.bianet.org/2005/10/14/68729.htm adresinde bulunabilir.)
AB Komisyonu tarafından 1 milyon 820 bin avro’luk bir bütçeyle desteklenen STGM, iki yıllık programı süresince yaklaşık 4 bin yerel STK’ya ulaşmayı ve STK’lara projeler kapsamında 500 bin avro’luk hibe vermeyi planlıyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.