TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Özel sektör çalışanı LGBTİ’ler için çalışma koşulları araştırması

Güncelleme Tarihi 25.08.2016

Kaos GL Derneği özel sektör çalışanı LGBTİ’lerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için ankete katılmaya çağırıyor. 

kaos logoLGBTİ çalışanların Türkiye’nin özel sektör istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanacak rapor için anket çalışmaları devam ediyor.

24 sorudan oluşan anket LGBTİ çalışanlar için gizliliği önemsiyor. Ad veya şirket adı talep etmeyen anket LGBTİ çalışanların ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tutum alan şirketlerin özel ve öncelikli gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. 

Bu bilgiler analiz edildikten sonra, ABD ve Almanya’daki benzer örnekler ile karşılaştırılarak bir durum değerlendirme raporu hazırlanacak.

Karşılaştırmalı rapor, özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak; LGBTİ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

“LGBTİ’lere ayrımcılık daha çok iş görüşmelerinde yaşanıyor”

SurkeyMonkey Pro adlı çevrimiçi anket sistemi aracılığıyla yürütülen ilk araştırmaya, Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir şirkette çalıştığını ve LGBTİ olduğunu beyan eden 151 kişi katıldı. 

İlk araştırmadanın raporu Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu'nda katılımcıların çalıştıkları sektörlerin dağılımına bakıldığında sırasıyla bilişim, gıda, eğitim, sağlık, üretim ve turizm sektörlerinin en çok ifade edildiği görülüyor.

Çalışılan pozisyon açısından katılımcıların gösterdikleri özelliklere bakıldığında, zengin bir yelpaze dikkati çekiyor. İşçi/Hizmet Personeli ve Uzman pozisyonları en sıklıkla çalışılan pozisyonlar olurken üst düzey yönetici sayısının azlığı dikkat çekiyor. Bütün pozisyonlarda LGBTİ çalışanlar bulunuyor.

Kaynak

 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.