Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı

Güncelleme Tarihi 16.05.2013

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Birleşmiş Milletler'in "Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı"nı Türkçeye çevirerek yayımladı.

Türkiye’de hapishaneler açlık grevleri, ölüm oruçları veya trajik yangınlar, taciz vakaları olmadan gündeme gelmiyor. Siyasal mahpusların örgütlü yapıları nedeniyle hapishaneler daha ziyade onlarla anılıyor. Adli mahpuslar, onların sorunları ve durumları ise genellikle görünmezdir. Daha da görünmez olan ve özellikle de Türkiye’de tamamen göz ardı edilen bazı gruplar da var. Bunlar sosyal bilimler literatüründe “dezavantajlı gruplar” veya “özel ihtiyaçları olan mahpuslar” olarak adlandırılmaktadır. LGBT, yabancı uyruklu, yaşlı, engelli mahpuslar bu gruplar içerisinde görülebilir. Bu gruplar özel ihtiyaçları, dezavantajları görmezden gelindiği, karşılanmadığı için hapishanelerde çifte cezaya maruz kalmaktadırlar. Görme engelli bir mahpus için kabartma zemin olması, yürüme engelli bir mahpus için tuvalet düzenlemesi, yabancı bir mahpus için yabancı dilde yazılmış kaynaklar ve yabancı dil bilen personel ihtiyacı, LGBT mahpuslar çok basit görünse dahi kantinde ağda bulundurulması, yaşlı mahpuslar için mekan düzenlemesi… Bu mahpus grupları için mevzuattan kaynaklanan eksiklik ve sorunların tespit edilmesi, mimari sorunların ve yapılması gereken mimari düzenlemelerin belirlenmesi, pratikte ortaya çıkan sorunların açığa çıkarılması, ihtiyaç duydukları araç gereçlerin ve hizmetlerin tespit edilmesi gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler’in bu mahpus grupları üzerine yazılmış bir el kitabı mevcut. Handbook on Prisoners With Special Needs adını taşıyan bu kitap, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) Hollanda Başkonsolosluğu’nun Matra fonu çerçevesinde yürütmekte olduğu “Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi” kapsamında Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı adıyla Türkçe’ye çevrilmiş ve Türkçe baskısı sosyolog Mustafa Eren’in önsözüyle yayınlanmıştır. Hem bu proje hem de kitap, Türkiye’de bu mahpus gruplarıyla ilgili ilk çalışmalar olarak görülebilir. İkisinin de bu mahpusların yaşantılarına olumlu katkılar sağlaması temenni edilmektedir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.