TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Öz Diyarbakır Gazetesi - 08.05.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve farklı hak alanlarında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin, "Birlikte Değiştirelim" sloganıyla Adana, Denizli ve Eskişehir'de yürüttüğü 'Örgütlenme Özgürlüğü' kampanyası için Diyarbakır'da hazırlıklar başladı.

Meydan etkinliklerine katılım davetinin, gezici araçlar, standlar, sergiler de dahil olmak üzere geniş bir iletişim ağı ile yapılacağı belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin bir araya geleceği meydan etkinliklerinde "Örgütlenmek Hayata Katılmaktır, Değiştirmek İçin Sen de Katıl" metni ile katılıma çağrı yapılacak. Örgütlenme Özgürlüğü kampanyası Ocak ayında; Adana, Eskişehir, Denizli ve Diyarbakır illerinde düzenlenen konferanslarıyla başlamıştı. Sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetim temsilcilerinin,
akademisyenlerin ve fikir önderlerinin katılımıyla geçekleşen konferanslarda örgütlü hareket etmenin önündeki engeller, fırsatlar ve çözüm yolları tartışıldı. İlki Adana'da gerçekleşen meydan etkinliklerinin ikincisi 15 Mayıs'ta Diyarbakır'da Sümerpark Mehmet Uzun Kütüphanesi önünde yapılacak. Etkinlik öncesinde bir hafta süresince televizyon, radyo ve internet aracılığı ile tanıtım yapılacak. ''Birlikte Değiştirelim'' otobüsüyle şehrin işlek noktalarına stand kurarak ve kartpostal dağıtılarak meydan etkinliğine katılım çağrısı yapılacak, sivil toplum örgütlerinin 'Başarı öyküleri' görsel olarak sergilenecek. Meydan etkinliklerinde ise sivil toplum örgütü temsilcilerinin, insan hak ve özgürlüklerinin dokunulamaz güvenceler altına alındığı, her türden farklı kimliklerin ve farklı kültürlerin özgürce gelişebildiği, farklılıklarını koruyarak ülke yönetimde söz ve karar alma hakkına sahip olduğu, sorunların çözümünde demokratik ve siyasal yöntemlerin esas alındığı, barış kültürü ve dilinin hakim olduğu bir toplumsal düzen kurma yolundaki talepleri paylaşacağı öğrenildi. STGM'nin başlatmış olduğu Örgütlenme Özgürlüğü kampanyasının amacı hak ve özgürlüklerin daha fazla gelişebilmesi için örgütlü hareket etmenin önüne konan engellerin kaldırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmak şeklinde açıklandı. Kampanyanın, örgütlü birliktelik olmadan değişimin sağlanamayacağı ilkesinden yola çıkarak, "Birlikte Değiştirelim" mesajıyla sivil toplumun bütün aktörlerine ulaşmayı hedeflediği belirtildi. Her alandan sivil toplum örgütlerinin başta vatandaşlar olmak üzere yerel yönetimler ve yasama organına taleplerini ileteceği etkinliklerin kampanyanın ana eksenini oluşturduğu bildirildi.

http://ozdiyarbakirgazete.com/?Sayfa=HaberDetay&id=7315

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.