TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi

Güncelleme Tarihi 23.07.2019

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ve Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ortaklığıyla yürütülen “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” kısa adıyla “Katılım Hakkı Projesi" 2018’in Haziran ayında başladı.

Projede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olurken, Sözleşme Makamı ise Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi.

Sivil toplum örgütlerinin politik karar alma süreçlerine katılımını sağlanmaya ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Katılım Hakkı Projesi'nde "Örgütlenme Özgürlüğü" ve "Katılım Hakkı" olmak üzere iki başlıkta çalışma yürütülüyor.

"Örgütlenme Özgürlüğü" başlığında STGM, örgütlenme özgürlüğünün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi, katılım alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkı faaliyetleri desteklemek üzere danışmanlık  desteği verilmesi ve kurumsal koçluk faaliyetleri kapsamında ise yerel STÖ’lere birebir kurumsal uzmanlık desteği verilmesi faaliyetlerini yürütüyor. 

STGM, "Katılım Hakkı" başlığında ise katılım hakkı konusunda bir araştırma yapacak, bilgi notları ve bir bilgilendirme broşürü hazırlayacak, katılım hakkı eğitim programı çerçevesinde katılım hakkı, araştırma-savunuculuk-katılım ve iletişim başlıklarında eğitim düzenleyecek, yurtdışında karar verme süreçlerine katılıma dair iyi örnekleri yerinde inceleyerek raporlayacak, altı ilde kamu ve STÖ’lerin katılım deneyim paylaşımlarının konuşulacağı yerel deneyim atölyeleri düzenleyecek ve projenin sonunda Ankara'da geniş katılımlı bir ulusal paylaşım atölyesi düzenleyecektir. 

Katılım hakkı Projesi'ni http://www.katilimhakki.org/ adresinden takip edebilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.