TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimi İçin Başvurular Başladı

Güncelleme Tarihi 07.10.2019

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM’nin yürütücüsü olduğu Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapsamında 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimi düzenlenecek. 

Eğitim, STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı, STÖ'lerin örgütlenme çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma kapasitelerini desteklemeyi hedefliyor. Eğitim programında örgütlenme özgürlüğü kavramının tarihsel gelişimiyle birlikte, ulusal ve uluslararası mevzuat, örgütlenme modelleri, örgütlenme deneyimlerine de odaklanılacak ve örgütlerin örgütlenme kapasitesini arttırma yolları konuşulacak. 

Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimine katılmak isteyen STÖ'lerin 1 Ekim 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 3 Ekim 2019 Perşembe günü e-posta ile bilgilendirilecektir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından eğitime katılacak STÖ’lerden eğitim öncesinde içeriğe yönelik bilgi formları doldurmaları talep edilebilir.

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* bir yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.  Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

Başvuru koşulları

  • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. (Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.)
  • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur.
  • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.
  • Değerlendirme esnasında başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması, başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu bölgesel dağılım,tematik dağılım ve cinsiyet dengesi göz önünde tutulacaktır.
  •  

Sorularınız için katilim@stgm.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

* Avrupa Birliği’nin Mali Desteği ile gerçekleştirilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

** Bu proje Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. Bu projenin içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup herhangi bir şekilde Avrupa Birliğinin, Türkiye Cumhuriyetinin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.