TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ordu Hayat Gazetesi – 29.03.2012

Güncelleme Tarihi 16.05.2012

BİZSİZ ANAYASA OLMAZ

Türkiye geneline yayılmış 150’den fazla sivil toplum örgütü, tarafından kurulan “Bizsiz Anayasa olmaz platformu” Anayasa çalışmalarına daha etkin katılım için bir kampanya başlattı.

Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyasıyla ile, daha fazla sivil toplum örgütünü yeni anayasa sürecine katılmaya teşvik etmek, STÖ’lerin anayasa konusundaki düşüncelerini topluma yansıtmak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunulan görüş ve önerilerin dikkate alması için kamuoyu oluşturmak, vatandaşları yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgilendirerek sürece aktif olarak katılmaya çağırmak hedefleniyor.

Sivil toplum örgütlerinin desteği ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülen Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyası, yeni anayasanın çoğunluk değil çoğulculuk eksenli bir süreç içinde hazırlanmasını öngörüyor. Bu doğrultuda, toplumun her kesimine ulaşabilmek ve insanları yürütülen çalışmalardan haberdar etmek amacıyla ilk aşamada bir tanıtım videosu hazırlanarak sosyal medyada facebook ve twitter gibi siteler üzerinden yayılmaya başlandı.

Bunun yanı sıra kampanya için sürekli güncellenen bir internet sitesi hazırlandı. www.bizsizanayasaolmaz.org adresindeki sitede sadece sivil toplum örgütlerinin değil, vatandaşların da anayasa konusundaki düşünceleri yayınlanıyor. Bizsiz Anayasa Olmaz Kampanyası sonunda sivil toplum örgütlerinin TBMM’ye sunduğu görüşler bir araya getirilecek, görüş alma süreci sona erdiğinde kamuoyu ile paylaşılacak. Daha sonra, Komisyon tarafından hazırlanacak olan yeni anaysa taslağı ile sivil toplum örgütlerinin görüşleri karşılaştırılarak, toplumun taleplerinin anayasaya ne ölçüde yansıdığı bir rapor ile belgelenecek.

 

http://www.orduhayatgazetesi.com/news_detail.php?id=5733

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.