Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Olay07 - 17.02.2009

Güncelleme Tarihi 04.11.2010

Denizli'de Örgütlenme Özgürlüğü konferansı
 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Türkiye'de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlattığı 'Örgütlenme Özgürlüğü' isimli iletişim kampanyasının üçüncü arama konferansını Denizli Anemon Otel'de düzenledi.

Yedi sivil toplum kuruluşundan (STK) 41 kişinin bir araya geldiği konferansta STK'lerde çalışma ilkeleri ve kampanya önerileri üzerine tartışıldı.

İlk ikisi Eskişehir ve Diyarbakır'da yapılan konferansların sonuncusunun önümüzdeki günlerde Adana'da düzenleneceği, ardından bu 4 ilde yürütülecek kampanya için hazırlıklara başlanacağı belirtildi.

STGM, Türkiye'de sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup sivil aktivist ve fikir önderi tarafından 2004 yılında kuruldu. Merkez ofisi Ankara'da bulunan STGM'nin Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de 4 yerel destek merkezi bulunuyor. Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha faal rol alabilmesi için kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak, STGM'nin temel amacını oluşturuyor.

http://www.olay07.com/index.php?lng=tr&section=news&mod=archive&smod=display&pdate=200902170800&nid=22029

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.