TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

NTVMSNBC - 12.02.2004

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

Proje teklif çağrısına Türkiye’de yerleşik olan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, 22 Mart tarihine kadar Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne başvuruda bulunabilecekler. Bu kapsamdaki hibe projeler asgari 15,000 Euro ile 90,000 Euro arasında para alabilecekler.

TÜRK-YUNAN SİVİL DİYALOĞUNA 200 BİN EURO

Ayrıca Türkiye-Yunanistan Sivil Diyalogu Mikro Proje Programı kapsamında da hazırlanacak projelere mali katkıda bulunulacak. Bu konudaki projeler kırsal ve yerel kalkınma, çevre, kültürel miras ve afet hazırlığı, kadın, toplumsal cinsiyet sorunları, gençlik, medya gibi alanlarda faaliyet gösteren Türkiye veya Yunanistan’da yerleşik sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mahalli idareler, belediyeler, okullar ve medya kuruluşları tarafından hazırlanabilecek. 5 Nisan tarihine kadar Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne başvurulabilecek. Bu projelere, 10.000 ile 70.000 Euro arasında hibe yardımında bulunulacak.

Avrupa Komisyonu, bu teklif çağrısının ilk aşamasında Lozan Mübadilleri Vakfı, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, ELIAMEP, Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği, Persona Theatre Company, Altınoluk Belediyesi ve Batı-Doğu Trakya Belediyeleri Ağı ve ortakları projelerini seçmişti.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Her iki program için de Avrupa Birliği Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın altında örgütlenen STK destek Ekibi, proje hazırlamak isteyen kuruluşlara, çalışmanın her aşamasında teknik destek verecek. Başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlar, STK Destek Ekibinin www.stgp.org web adresinden ayrıntılı bilgi alabilecekler. Başvuracaklar teklif çağrısı rehberini incelemek üzere Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin web sayfasına da www.deltur.cec.eu.int başvurabilirler.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.