Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

NTVMSNBC - 12.02.2004

Güncelleme Tarihi 08.11.2010

AB’den STK’lere 1.1 milyon Euro

Avrupa Birliği, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine 1.1 milyon Euro destek sağladı.

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Topluluğu’nun Sivil Toplum Geliştirme Programı kapsamında finanse edilen 900,000 Euro’luk Yerel Sivil Girişimler’e yönelik Mikro Ölçekli hibe programını açıkladı. Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlendirilmesine yönelik bu programa, engelliler, kadınlar, çocuklar, gençlik, çevre, yerel kalkınma, kültür ve kültürel miras ve afet hazırlığı gibi konularda aktif olan kuruluşlar başvurabilecek.

Proje teklif çağrısına Türkiye’de yerleşik olan Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, 22 Mart tarihine kadar Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne başvuruda bulunabilecekler. Bu kapsamdaki hibe projeler asgari 15,000 Euro ile 90,000 Euro arasında para alabilecekler.

TÜRK-YUNAN SİVİL DİYALOĞUNA 200 BİN EURO

Ayrıca Türkiye-Yunanistan Sivil Diyalogu Mikro Proje Programı kapsamında da hazırlanacak projelere mali katkıda bulunulacak. Bu konudaki projeler kırsal ve yerel kalkınma, çevre, kültürel miras ve afet hazırlığı, kadın, toplumsal cinsiyet sorunları, gençlik, medya gibi alanlarda faaliyet gösteren Türkiye veya Yunanistan’da yerleşik sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mahalli idareler, belediyeler, okullar ve medya kuruluşları tarafından hazırlanabilecek. 5 Nisan tarihine kadar Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’ne başvurulabilecek. Bu projelere, 10.000 ile 70.000 Euro arasında hibe yardımında bulunulacak.

Avrupa Komisyonu, bu teklif çağrısının ilk aşamasında Lozan Mübadilleri Vakfı, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, ELIAMEP, Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği, Persona Theatre Company, Altınoluk Belediyesi ve Batı-Doğu Trakya Belediyeleri Ağı ve ortakları projelerini seçmişti.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Her iki program için de Avrupa Birliği Sivil Toplum Geliştirme Programı’nın altında örgütlenen STK destek Ekibi, proje hazırlamak isteyen kuruluşlara, çalışmanın her aşamasında teknik destek verecek. Başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlar, STK Destek Ekibinin www.stgp.org web adresinden ayrıntılı bilgi alabilecekler. Başvuracaklar teklif çağrısı rehberini incelemek üzere Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin web sayfasına da www.deltur.cec.eu.int başvurabilirler.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.