Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama Kitabı

Güncelleme Tarihi 21.05.2019

Kaos GL Derneği Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan “Nefret Suçlarını Önleme ve Karşılama” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

Sekiz bölümden oluşan yayın, ilk bölümde nefret suçlarına yönelik anahtar kavramlar,  argümanları, nefret saikiyle işlenen suçların diğer suçlardan farkı ve nefret suçu yasaları ele alınıyor. İkinci bölümde nefret suçu göstergeleri ele alınırken, “Ceza adaleti sistemiyle çalışmak” başlıklı üçüncü bölüm nefret suçlarında polisin rolünden, kanunların uygulanmasına, sivil toplum kuruluşlarının polisle kurduğu ilişkiden polisin eğitimine dek birçok konuya değiniyor. Dördüncü bölümde nefret saikli suçlarda veri toplama, izleme ve raporlamanın önündeki engeller ve verilerin toplanıp geliştirilmesi aktarılırken,  beşinci bölümde  nefret suçu mağdurlarına destek veren sivil toplum kuruluşları tanıtılıyor. Altıncı bölüm nefret suçu ve nefret söyleminin birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerken nefret söylemine karşı yasalar, söylemi izleme hakkında bilgi veriliyor. Yayının son iki bölümünde ise sivil toplum kuruluşlarının farkındalığı artırma ve savunuculuğuna ayrılıyor.

Kılavuzu bilgisayarınıza indirmek için lütfen ekteki dosya linkine tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.