Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Nefret Söylemi El Kitabı

Güncelleme Tarihi 06.04.2011
Etiketler: çeviri

İnsan Hakları Ortak Platformu Avrupa Konseyinin izniyle "Nefret Söylemi El Kitabı"nın Türkçe çevirisini yapmıştır.

"Nefret söylemi" el kitabı nefret söylemi kavramını açıklığa kavuşturmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili içtihadında takip ettiği ölçütler konusunda karar vericilere, uzmanlara ve bir bütün olarak topluma kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır. İnsan Haklarını Geliştirme Uzmanlar Komitesinin çatısı altında ve İnsan Hakları Yönlendirme Komitesinin yetkisi dâhilinde hazırlanan bu el kitabı, Avrupa Konseyi tarafından görevlendirilen insan hakları uzmanı Anne Weber tarafından yazılmıştır.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.