TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mor Çatı Veri Toplama Modeli ve Başvuru Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 21.05.2019

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, sığınma evlerindeki  ve dayanışma merkezindeki kadınların deneyimlerinden yola çıkarak tasarladığı veri toplama modeli ve başvuru takip programıyla ilgili bir broşür yayınladı. 

Broşürde kadın dayanışma merkezi ve sığınak çalışmaları için tasarlanan elektronik bilgi yönetim ve başvuru takip sistemi tanıtılıyor.

Broşürün kimler için hazırlandığına dair bilgi ise şöyle; 

"Bu broşür programın potansiyel kullanıcıları ve program üzerinde sınırlı değişiklikler yapabilme özelliği atanmış yönetici kullanıcılar için yazıldı. Ancak programın kullanıcılarını
bilgilendirmenin yanında kadına yönelik şiddet alanında veri toplama modeli oluşturmak isteyenlere yardımcı olabilmek amacıyla daha geniş bir gruba hitap etmektedir:

  • Şiddete maruz bırakılan kadınlar ve çocuklarla çalışan kadın örgütlerindeki gönüllüler ve özellikle sosyal çalışmacılar, psikologlar, avukatlar, sosyologlar.
  • Belediyelere ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı danışma merkezleri ve sığınaklarda sosyal, psikolojik, hukuki destekleri sağlayan uzmanlar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, sosyologlar, avukatlar.
  • Kadınlar için koruyucu ve destekleyici mekanizmalar geliştirilmesi, kadınların zararlarının tespit ve tazmin edilmesi ve faillerin şiddet eylemiyle orantılı ve caydırıcı biçimde cezalandırılması amacıyla bütüncül politikalar geliştirmekle sorumlu kamu otoriteleri.
  • Kadına yönelik şiddet mekanizmalarının doğru ve eşgüdümlü çalışmasından sorumlu koordinasyon kurumları.
  • Kadın örgütlerinin ihtiyaçlarına göre programı özelleştirecek ve yeniden yapılandıracak programcılar."

Kitapçığı bilgisayarınıza indirmek için lütfen ekteki dosya linkine tıklayınız.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.