Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Milliyet Ankara - 09.01.2010

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

STGM'den Takvimli Mesaj: Mutlu Açılımlar

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) demokratik açılımla ilgili düşüncesini değişik bir biçimde dile getirdi. STGM, hazırladığı 2010 takviminde "mutlu yıllar" ibaresinin yerine "mutlu açılımlar" ifadesini kullandı.

Sivil Toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi için kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürüten STGM'nin, 2010 için hazırladığı takvimde, demokratik açılım konusu işlendi. Açılım kapsamında dile getirilen diyalog vurgusunun karikatürlerle ironik biçimde ele alındığı takvim, sivil toplum örgütleri, basın mensupları, kamu kurumları ve akademisyenlere gönderildi. Takvimde mutlu yıllar ibaresinin yerine "mutlu açılımlar" ifadesi kullanıldı. Takvimde ayrıca, 2009'da gündemi oluşturan, ortam dinlemesi ve insan hakları konuları da karikatürlerle eleştirildi. STGM, yeni proje ile sivil toplum örgütlerinin kamu kurumları ve özel sektörle olan ilişkilerini geliştirme ve bu alanda politika üretilmesini sağlamak üzere bir dizi faaliyet yapmayı hedefliyor.

Umut Koşan

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.