Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Milliyet - 11.03.2009

Güncelleme Tarihi 07.10.2010

‘Örgütlenme’ Marmaralıya terörü düşündürüyor

Araştırmaya göre “Örgütlenme” deyince Marmara, Ege ve İç Anadolu’da akla “terör” gelirken; Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanlar için “demokratik hak” tanımı öne çıkıyor...

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM), Türk halkının örgütlenme ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşımıyla ilgili düzenlediği anket, ilginç sonuçlar ortaya koydu. “Örgütlenmeden ne anlıyorsunuz?” sorusuna Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde halk “terör” cevabını verirken; Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde “demokratik hak” dedi.

11 il, bin kişi

STGM’nin, Türkiye’de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlattığı “Örgütlenme Özgürlüğü” iletişim kampanyası kapsamında yapılan, “örgütlenme” ile “Sivil Toplum Kuruluşu (STK)” kavramlarının, farklı coğrafi bölgeler, cinsiyetler, yaş grupları ve sosyal ekonomik statü grupları için ne ifade ettiğini araştıran anket çalışması kapsamında, 11 il merkezinde, 15 yaş üzeri bin kişiyle görüşüldü.
Katılımcılara “örgütlenme” kavramına en çok uyan ifadenin ne olduğu sorulduğunda, yüzde 67,2’si “demokratik hak”, “birlik ve dayanışma” ve “güç kaynağı” seçenekleriyle olumlu değerlere işaret etti. Bu şıkkı seçenleri, araştırmaya Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden katılan kişiler oluşturdu. Anketi Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden yanıtlayanların oluşturduğu yüzde 37,3’lük kesim en uygun ifadeyi “korku ve kuşku”, “terör” ve “toplumun huzurunu bozan” seçenekleriyle olumsuz değerleri belirtti.

STK’ya yüklenen anlamlar...

Katılımcılara “STK” kavramına en çok uyan ifade de soruldu. Yüzde 84.5, “bağış ve yardımlaşma”, “birlik ve dayanışma”, “yönetime katılma”, “hak arama aracı”, “farklılığa saygı” ve “gönüllü ekip çalışması” seçenekleriyle olumlu değerlere işaret etti. Yüzde 15.5’lik bir kesim ise “amacından sapma”, “yolsuzluk yapmaya açık”, “toplumu bölen” ve “gereksiz bir örgütlenme” seçeneklerini işaretledi.

Yüzde 85’e göre yasalar yetersiz

Ankette yer alan “Yasalar örgütlenme hakkının kullanılması için yeterli mi?” sorusuna, yüzde 85’in yanıtı “Yetersiz” oldu. “Toplumsal sorunu çözmek için örgütlenmek gerekli mi?” sorusuna Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz halkının çoğu; Ege’den katılanların yüzde 37.6’sı, İç Anadolu’dan katılanların yüzde 31.3’ü ve Marmara’dan katılanların yüzde 25.2’si “Gereklidir” dedi.

http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=guncel&KategoriID=24&ArticleID=1069497&Date=11.03.2009&b=Orgutlenme%20Marmaraliya%20teroru%20dusunduruyor

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.