TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Microsoft - 19.06.2009

Güncelleme Tarihi 04.11.2010

Sivil Toplum Kuruluşları bilişim teknolojileri ile gelişiyor

Projemizin en temel amacı yerel Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması ve faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden faydalanabilme yetkinliğinin kazandırlmasıdır.Bilişim çağı dediğimiz günümüzde ,küresel bilgi toplumunun parçası olmak isteyen, sosyal kalkınmaya katılmak ve pay sahibi olmak isteyen her kuruluş , teknolojiyi verimli olarak kullanmak zorunda. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 yıllarında yürütülen tüm projelerimizin hizmet ettiği amaç aynı: Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerini arttırmak ve Bilişim teknolojileri ile güçlendirmek. Bu amaçla STGM ve Micorsoft ortaklığında Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen talepler dogrultusunda farklı seviyelerde bilgisayar eğitimleri verilmektedir.

Eğitim Programları

Bilişim Teknolojileri , Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gelişim ve kalkınmanın temel şartı olarak görülüyor. Ancak bunun yanı sıra Bilişim konusunda yetişmiş çalişanları olmadığından hala sıkıntılar yaşıyorlar. STGM'nin yürüttüğü ihtiyaç analizi anketi sonuçlarına göre , Bilişim Teknolojilerini kullanamayan STKlar , ister istemez çağın gerisinde kalıyor ve hatta bilişim toplumunu dışardan gözlemlemekle yetiniyor. Bundan dolayı, ne üye çekim süreçlerinde başarı sağlayıp üye sayılarını arttırabiliyor, ne de verimli pazarlama çalışmaları yapabiliyorlar. 2000 yılından itibaren ( AB'ye katılım süreci ile birlikte ) , Türk STKların bağış ve hibe programlarına erişimi geçmiş yıllara göre çok kolaylaştı. Kapasite gelişimi ve ya halkı bilinçlendirme amaçli bir çok proje için STKlar bir çok hibe programına ulaşabiliyorlar. Çoğu hibe programı bilgisayar gibi teknik ekipmanların bağışını da kapsıyor.Birçok küçük Sivil Toplum Kuruluşu, yeterli ekipmana sahip fakat bilgi eksikliği sebebiyle bunları verimli kullanarak iş süreçlerine katmakta ve verimliliği arttırmakta geri kalıyor.Bu sebeple STKlarda temel bilgisayar kullanım becerilerinin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmalı ve onları bu konuda desteklemeliyiz. Yürütmüş olduğumuz eğitim programlarının da bu amaca hizmet etmesini bekliyoruz.

Başlangıç, orta seviye ve uzmanlık seviyesinde olmak üzere üç ana başlıkta altında toplanan eğitimelerimizden bugüne kadar 200'ün üzerinde Sivil toplum kuruluşu faydalandı.

http://www.microsoft.com/turkiye/sosyalsorumluluk/stgm.mspx

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.