Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Mevsimlik Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu

Güncelleme Tarihi 09.04.2015

Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, Mevsimlik Tarım İşçiliği Yaşama, Çalışma Koşulları Araştırması’nın bulgularına dayanarak ailelerin sosyo-ekonomik yapılarını, çalışma ve yaşam koşullarını, yoksullukları ve yoksunluklarını ele alarak, çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor yayınladı.

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 80’inin çadırda yaşadığı; yüzde 56’sının elektriğe erişimi olmadığı; yüzde 62’sinin içme suyunu çeşmeden temin ettiği ve zor banyo ve tuvalet koşul - larında yaşamlarını sürdürdükleri tespit edilmiştir. Görüşülen hanelerin neredeyse tamamı - nın telefona sahip olduğu görülmektedir. Otomobil ya da minibüs sahibi olanların oranı yüzde 23’te kalmaktadır. Ev eşyalarına gelindiğinde radyo-tv ve buzdolabı kullananların oranı yüzde 10’un altındadır. Çamaşır makinesi, bisiklet ya da bulaşık makinesi kullanan aileler neredeyse yoktur.

Raporun tamamını ekten indirip veya buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.