Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Medyanın Homofobik Diline Hayır!

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Medyanın Homofobik Diline Hayır!

Ana-akım medyada homofobik haberlerin yazılmaması için duyarlılık kazandırmayı amaçlayan kampanya, aynı zamanda eşcinsellerin insan hakları konusunda medyanın bilgilenmesini sağlamayı da hedefliyor.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt: Kaos GL Derneği

Kampanya Süresi: 12 ay

Kampanyanın Amacı: Ana-akım medyada homofobik haberlerin yazılmaması için duyarlılık kazandırmak. Eşcinsellerin insan hakları konusunda medyanın bilgilenmesini sağlamak

Kampanya Faaliyetleri: 15-20 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ, Hacettepe, Ankara Üniversitesi kampuslarında etkinlikler organize edilecek. Buluşmanın son iki gününde Ana-akım medya, alternatif medya, LGBT medyası konuları ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmaya açılacak.
Bunun dışında düzenli olarak medyayı izleyecek bir yapı oluşturmak ve medyaya nasıl müdahale edebiliriz sorularına cevap bulacak bir strateji oluşturma toplantısı yapmak.
 
STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal, kırtasiye malzemesi desteği ve kampanya eğitimi ve medya stratejisi belirleme konularında danışmanlık hizmeti.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.