TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 11.09.2018

İstanbul'da çalışma yürüten Mavi Kalem Derneği , Fatih –Zeytinburnu bölgesinde yürüttüğü "Çocuk Koruma Projesi" kapsamında görevlendirilmek üzere kadın ekip arkadaşları arıyor. Ofis koordinatörü, vaka ekip çalışanı ve veri giriş asistanı pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubunu 14 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar  ik@mavikalem.org adresine başvurulan pozisyon ve proje kodunu yazarak göndermeleri gerekmektedir.

Pozisyonlar için detaylar şöyle;

Pozisyon: Ofis Koordinatörü

Proje Kodu: 018/PRJ02-UNHCRX
 
Görev tanımı:
 • Ofis genel düzenin sağlanması ve günlük olarak rapor edilmesi,
 • Ofiste çalışan tüm personelin geliş, çıkış sürecinin takibi ve ofis ajandasına girilmesi,
 • Proje koordinatörü ve İdari birimle koordine halinde çalışılması,
 • Ofisin mesai saatleri içinde açılması, kapatılması ve tüm güvenlik önlemlerinin takibinin yapılması,
 • Gelen evrakların, faturaların takibi ve ilgili birime yönlendirilmesi,
 • İdari İşlere destek verilmesi
 • Ofise gelen yararlanıcı sayısının günlük ajandaya not edilmesi
 • Proje dosyasının Proje Koordinatörü ile iş birliği halinde düzenli takibi
 • Stok giriş çıkışlarının takibinin yapılması,
Aranan Nitelikler:
 •  En az ön lisans mezunu,
 • Tercihen benzer pozisyonlarda en az bir yıl deneyimli,
 • T.C. Vatandaşı
 • Türkçeyi iyi kullanabilen, diksiyonu düzgün,
 • İnsan ilişkilerinde güçlü ve güler yüzlü,
 • Temsil yeteneği yüksek ,
 • Dikkatli, sistemli ve düzenli çalışmayı prensip edinmiş,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği yüksek,
 • Üzerine aldığı sorumlulukları ve işleri takip edebilecek sonuç odaklı,
 • Yazıcı ,Tarayıcı, Telefon vb. ofis araçlarını kullanabilen
 • STK’da çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen Arapça konuşabilen,
 • Tercihen İngilizce konuşabilen
 • Windows ofis programlarını iyi derecede bilen,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
Pozisyon: Vaka Ekip Çalışanı
 
Proje Kodu: 018/PRJ02-UNHCRX

Aranan Nitelikler:

 • T.C vatandaşı,
 • Kadın,
 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet veya Sosyal Bilimler alanından mezun,
 • En az iki yıl benzer bir pozisyonda tecrübesi olan,
 • Çocuklarla çalışma deneyimi olan,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen (Seviye c1-c2)
 • Çocuk koruma programları, psiko-sosyal destek, sosyal çalışma veya vaka çalışması alanında deneyimli,
 • Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Asgari Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olan,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Tercihen STK deneyimi olan,
 • Kişiler arası güçlü iletişim yeteneğine sahip,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan, ekip çalışmasına uyumlu olan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Görev Tanımı

 • Yararlanıcıların ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik bilgilerin Ekip Liderine iletilmesi,
 • Yararlanıcıların yönlendirilmesi, takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu süreçlerin haritalandırılması,
 • Projenin gerçekleşeceği alanda projenin hedeflediği yararlanıcılara ulaşabilmek için belirlenmiş ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Diğer Çocuk Koruma aktörleri ve yönetimleriyle güçlü ilişkilerin kurulması,
 • Saha Ekibiyle birlikte vaka yönetim toplantıları ve vaka konferanslarının düzenlenmesi,
 • Uygulanan vaka yönetim belgelerinin, alınan kayıtların, bilgisayar verilerinin İzleme Değerlendirme Çalışanıyla paylaşılması,
 • Saha Ekibi’yle beraber hane ziyaretlerinin yapılması ve ilgili bilgilerinin Ekip Liderine aktarılması,
 • Yararlanıcı ihtiyaçları ve proje tanımına uygun olacak şekilde psiko-sosyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Ekip lideri ile işbirliğinde çalışma yürütülmesi,
 •  Bölgede yaşayan çocuklar ve gençler için psiko-sosyal destek oturumlarının gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma bölgesinde risk altındaki çocuklarla çalışan ilgili kurum ve kuruluşları belirleyip bunların haritalandırılması
 • Yararlanıcılara uygulanacak olan Üstün Yarar Analizi dökümanlarının İngilizce çevirisinin yapılıp muhafaza edilmesi
 • Saha çalışanlarından gelecek olan vaka özetlerinin İngilizceye çevrilip Ekip Lideri ile paylaşılması

Pozisyon: Veri Giriş Asistanı

Proje Kodu: 018/PRJ02-UNHCRX

Aranan Nitelikler:

 • T.C vatandaşı,
 • Kadın,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Bilişim Teknolojileri, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, , Sosyal Bilimler, Matematik)mezun,
 • Alanında en az 2 yıl tecrübeli,
 • Data yönetimi ve veri tabanı yönetimi konusunda bilgi sahibi,
 • SPSS ve Office Programlarına hakim,
 • Sözlü ve yazılı olarak iyi düzeyde  İngilizce bilen,
 • Veri girişi konusunda dikkatli, titiz ve disiplinli,
 • Analitik  ve matematik düşünebilen düşünme yeteneğine sahip, sonuç odaklı bakan,
 • Zaman yönetimi ve planlama becerilerine sahip,
 • Hem sözlü hem yazılı kolay iletişim kurabilen,
 • Tercihen izleme değerlendirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olan
 • Tercihen STK deneyimi olan,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan, ekip çalışmasına uyumlu olan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Görev Tanımı

 • İçerik, yapı, dosya konumu, yedekleme sistemi dahil olmak üzere ilgili veri setlerinin ve / veya veri tabanlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi,
 • Proje ekibi ile koordinasyonlu olarak verilerin toplanması,
 • Saha ve proje ekibinden gelen dosya verilerinin sisteme girişlerinin sağlanması ve kontrolü,
 • Gerekli değerlendirmeleri gerçekleştirerek veri tabanı ile ilgili veri raporlarının oluşturulması ve Proje Koordinatörü’ne iletilmesi,
 • Günlük, haftalık ve aylık olarak veri tabanı hakkında bilgi akışının sağlanması,
 • Gerektiğinde veri girişlerinin kategorize edilmesi,
 • İzleme-Değerlendirme çalışanı ile düzenli iletişim ve işbirliği içerisinde olunması,

 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.