TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşı Arıyor

Güncelleme Tarihi 01.07.2019

İstanbul'da faaliyet gösteren Mavi Kalem Derneği,  Fatih –Zeytinburnu bölgesinde yürüttüğü "Çocuk Koruma Projesi’" kapsamında Koruma Birim Sorumlusu olarak görevlendirilmek üzere İngilizce bilen kadın ekip arkadaşı arıyor.

İlanla ilgili detaylar şöyle; 
 
Aranan Nitelikler:
 • T.C vatandaşı,
 • Kadın
 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet veya Sosyal Bilimler alanından mezun,
 • Tercihen Sosyal Bilimler alanlarından Yüksek Lisans derecesine sahip,
 • En az iki yıl benzer bir pozisyonda tecrübesi olan,
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen (Seviye c1-c2)
 • Çocuk koruma programları, psiko-sosyal destek, sosyal çalışma veya vaka çalışması alanında deneyimli,
 • Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Asgari Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olan,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Tercihen STK deneyimi olan,
 • Kişiler arası güçlü iletişim yeteneğine sahip,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan, ekip çalışmasına uyumlu olan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,
Görev Tanımı
 • Çocuk Koruma Projesi kapsamında çalışan saha ve vaka ekiplerinin koordinasyon ve yönetimi;
 • Yararlanıcıların ihtiyaçlarının sahada belirlenmesi, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik saha ve vaka ekibinden gelen bilgilerin Uluslararası standartlarda raporlanması,
 • Yararlanıcıların yönlendirilmesi, takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu süreçlerin haritalandırılmasında Vaka Çalışanlarının yönlendirilmesi, birlikte çalışılması,
 • Projenin gerçekleşeceği alanda projenin hedeflediği yararlanıcılara ulaşabilmek için belirlenmiş ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Diğer Çocuk Koruma aktörleri ve yönetimleriyle güçlü ilişkilerin kurulması
 • Saha ve vaka ekipleriyle yönetim toplantıları ve konferanslarının düzenlenmesi,
 • Uygulanan vaka yönetim belgelerinin, alınan kayıtların, bilgisayar verilerinin İzleme Değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi,
 • Hane ziyaretlerinin mahalle analizleri üzerinden planlamaların ekiplerle yapılması ve ilgili bilgilerin raporlanması,
 • Yararlanıcı ihtiyaçları ve proje tanımına uygun olacak şekilde psiko-sosyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Program yönetiminin onayladığı ve yönlendirdiği toplantılara katılım sağlanması
 • Proje Koordinatörü ve Program yönetimi ile işbirliğinde çalışmalar yürütülmesi,
 • Çalışma bölgesinde risk altındaki çocuklarla çalışan ilgili kurum ve kuruluşları belirleyip bunların haritalandırılması,
 • Yararlanıcılara uygulanacak olan Üstün Yarar Analizi dökümanlarının İngilizce çevirisinin yapılıp muhafaza edilmesi,
 •  Saha çalışanlarından gelecek olan vaka özetlerinin İngilizceye çevrilmesi, arşivlenmes
 • Tüm saha ve vaka çalışmalarının alakalı olduğu proje göstergelerine paralel ilerletilmesi;
 
İlanla ilgilenenler 10 Temmuz 2019 saat 17:00’ye kadar ik@mavikalem.org adresine e-mail konu bölümüne başvurulan pozisyonu yazarak Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubuyla birlikte başvurabilirler.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.