Birlikte
STÖ Yardım Masası
Film Köşesi
Facebook Twitter

Mardin Haber Gazetesi - 23.12.2008

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

STK’larda İhtiyaç Belirleme Toplantısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı yaptı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesini Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Diyarbakır Yerel Destek Merkezi tarafından Kızıltepe Ana Çocuk Sağlığı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen “İhtiyaç Analizi Toplantısı”na Mardin’de bulunan 30 sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

Kızıltepe İlçesinde düzenlenen, Sivil toplum Kuruluşlarının İhtiyaç Analiz Toplantısının yoğun ilgi görmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim kurulu üyesi Feray Salman, toplantıda STK’ların ihtiyaçlarını belirlemeye ve ortak çözümler bulmaya çalıştıklarını söyledi. Salman, STK’ların ortak sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, amaçların hayata geçirilmesi aşamasında karşılaşılan sorunların ortak çözümü üzerinde durulduğunu belirtti. Temel amacın, demokrasinin ayrılmaz parçası olan sivil toplum örgütlerinin belirlenen ihtiyaçlarının nasıl giderileceğini ve mevcut olanakların nasıl değerlendirileceğini ifade eden Salman “ Sivil toplum kuruluş temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda, ihtiyaçların ne olduğunu, nasıl giderileceğini ve amaçların hayata geçirilmesi aşamasında karşılaşılan sorunların nasıl aşılabileceğini birlikte tartışıyoruz. Her sivil toplum kuruluşu kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, karşılaştığı sorunları işbirliği yolu ile daha kolay çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Bu tür toplantı ve dayanışma ile sivil toplum kuruluşlarının etkinlik düzeyini arttırmayı amaçlıyoruz.”dedi

STGM yönetim kurulu üyesi Feray Salman, toplantıların aralıklarla tekrarlanacağını söyledi.

http://www.habermardin.com/newsdetail.asp?CatID=1&NewsID=1001

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.