TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

LGBT Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı!

Güncelleme Tarihi 19.11.2012

Eğitim Broşürleri Bakanlıklara, Kurul ve Komisyonlara, Kamu’da çalışan ve broşür talebinde bulunan öğretmenlere, üniversitelerin ve sivil toplum alanında çalışan kurumların ilgili bölümlerine, akademisyenlere dağıtıldı.

Geçtiğimiz ay Psikolojik Danışman Yasemin Şafak tarafından hazırlanan ve yayınlanan broşür, öğretmenlerin sınıflarda ve okullarda homofobik ayrımcılığa karşı nasıl yaklaşım geliştirebileceklerini anlatıyor
 
“Öğretmenler, Aile ve Okul Kıskacına Karşı LGBT Öğrencileri Nasıl Korumalı”, “Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği”, “Cinsel Yönelimler, LGBT Terimler ve Tanımlar”, “LGBT Bireylere Yönelik Ayrımcılık İdeolojileri”, “Eşcinsellikle İlgili Yaygın Yanlışlara Karşı Bilimsel Doğrular” başlıklarında bilgilerin verildiği eğitim broşürü ilgili kurum, bakanlık ve öğretmenlere dağıtıldı.
 
TBMM Milli Eğitim Komisyonu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamı, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne iletildi.
 
Broşürler ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, IIBF Sosyal hizmet bölümü, Sabancı Eğitim Reformu Girişimi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk çalışma birimi, Tarlabaşı Toplum Merkez ve Yöret Vakfı’na iletildi.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.