Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri

Güncelleme Tarihi 02.09.2013

Bu rapor, SPoD’un seçtiği pilot davalara dair dava özet ve analizlerini içermektedir. Bu davalar seçilirken LGBT kamuoyunca önemli olan konular seçilmiştir.

Yaşam hakkı, çalışma ve barınma hakkına dair LGBT’lerin sıklıkla ihlal edilen hakları üzerinden yürütülen davalar tercih edilmiştir. Bu davalar izlenirken aynı zamanda müdahil olmaya da özen gösterilmiştir.

Ayrımcılık kapsamında “koruma” altına alınmayan LGBT’ler, uğradıkları hak ihlalleri karşısında hukuki anlamda
savunmasız bırakılmakta ya da uygulayıcının insafına, ahlaki tutumuna ve vicdanına terk edilmektedir. Raporda SPoD'un seçtiği pilot davalara ait bilgileri bulmanın yanı sıra LGBT konulu davalarda hâkim-savcı algısını rapor boyunca gözlemleme fırsatı elde edeceksiniz.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.