Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Lara Antalyalınındır!

Güncelleme Tarihi 07.06.2010
Lara Antalyalınındır!

Kampanya, 3500 dönüm bir alanı kapsayan, kent parkı olarak planlanmış Lara kumul alanı ve hepsi birer anıt ağaç formunda olan kızılçam ormanlarının turizm sahasına dönüştürülmesine karşı korunması ve kent parkı olarak kalmasını amaçlamaktadır.

Kampanyayı Düzenleyen Örgüt: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya Şubesi

Kampanya Süresi: 6 ay

Kampanyanın Amacı: 3500 dönüm bir alanı kapsayan ve kent parkı olarak planlanmış Lara kumul alanı ve hepsi birer anıt ağaç formunda olan kızılçam ormanlarının Turizm sahasına dönüştürülmesine karşı korunması ve kent parkı olarak kalması

Kampanya Faaliyetleri:

  • Parkı tanıtan ve yapılanları anlatan afiş asılması
  • El ilanı dağıtımı.
  • Konu ile ilgili basın açıklaması yapılması ve panel söyleşi yapılması(yukarıda belirtilen üç konu ile ilgili şehrin dört ayrı yerinde yapılması)
  • Tv programı yapılması

STGM’nin Verdiği Destek: Basılı materyal desteği

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.