Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Kömür ve İklim Değişikliği Raporu 2017

Güncelleme Tarihi 12.09.2017

Kömür ve İklim Değişikliği 2017 raporu, Türkiye’nin yüksek karbon ekonomi politikaları çerçevesinde genel enerji verileri içinde kömürün rolünü, kömürlü termik santralleri ve politikaları tanımlamaya çalışmıştır.

Haber fotoğrafı

Kömür santrallerinin gelişimini, mevcut ve izin süreçlerindeki aday santralleri de inceleyerek seragazı projeksiyonu da dahil olmak üzere enerji-kömür-iklim değişikliği gibi üç başlığı birleştirmiştir.

Özellikle Türkiye’nin fosil yakıt ve kömüre bağımlılığını, “yerli kömür” söyleminin bundaki rolünü ve ithal kömür santrallerini nasıl arttırdığını ortaya koymuştu.

Kömür ve İklim Değişikliği 2017 raporu ise bu bilgiler ve analizlerin hem geliştirmeyi hem de ilerletmeyi amaçlamaktadır.

İdema Haber

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.