Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Kırkayak Kültür’den Dom Gruplarıyla Çalışan STÖ’lere Destek

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

Dom topluluklarının hakları için savunuculuk ve farkındalık faaliyetleri yürüten Kırkayak Kültür’ün Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından desteklenen alt hibe programına başvurular başladı.

Gaziantep’te çalışma yürüten Kırkayak Kültür  “Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı” kapsamında desteklenen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de Sığınma Talebinde Bulunan Dom ve Diğer İlgili Azınlıkların Haklarının Desteklenmesi” başlıklı bölgesel bir savunuculuk projesi kapsamında Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki belirli bir hedef grup STÖ’lerine küçük miktarlarda destek verecek.

Hibe programı Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli Dom gruplarıyla, özellikle de çocuklar, gençler ve kadınlar gibi dezavantajlı gruplarla çalışan STÖ’leri hedefliyor.

Hibe programına son başvuru tarihi 24 Mayıs 2018’dir. 

Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.