TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kent-Mekan-Cinsiyet Konuşmaları 1

Güncelleme Tarihi 23.11.2017

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği bünyesinde yer alan GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi'nin hazırladığı 'Kent-Mekan-Cinsiyet Konuşmaları-1' 24 Kasım 2017 Cuma günü Ankara-Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek.

haber fotoğrafı

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, cinsiyet temelli şiddet ve kent ilişkisi odağında bir toplantı düzenliyor. Kent, kentin içindeki mekânlar, erişim ve kentin dinamikleri içinde dolaşaduran şiddet örüntüsü bu toplantının ana gündemi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılacak toplantıya sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek profesyonelleri, öğrenciler, işsizler, işçiler, sporcular, sanatçılar, çeşitli hizmet ve aktivizm alanlarından kişiler katılıyor.

Kent, mekân ve cinsiyet olmak üzere üç oturumdan oluşacak söyleşinin ilk oturumunda kentsel hizmetler, karar ve uygulamaların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bundan kaynaklı şiddet durumları/vakaları/söylemiyle ilişkisine değinilecek. İyi bir komşunun kim ya da nerede olduğu şöyle dursun, komşularımızla ilişkilendiğimiz bir zemin olarak mekânlar kent dinamiği içinde ne kadar yer kaplıyor? Söyleşinin ikinci oturumunu oluşturacak 'mekân' başlığında, kenti besleyen ve bir kentin sürdürülebilirliğini vurgulayan mekân argümanı yemek masasında olacak. Bu oturumda masayı hazırlayanlar kapitalist sisteme çivi çakan vegan gruplar olacak. Vegan beslenmenin diğer hareketlerle ilişkisine, sömürüsüz bir zeminde toprakla ilişkimize, canlı haklarına saygıya ve sürdürülebilir yaşama ilişkin söyleyecek çok söz var. Söyleşinin son oturumunda ise cinsiyet tezahürü çerçevesinde onu muhafaza eden, besleyen ve yeri geldiğinde bir tür hediye olarak sunan cinsiyetçi giysilerin askıda bırakıldığı bir dil arayışı konuşulacak. Merkezde dilin olduğu ve dilin disiplinler arası bir caddede üretim, sermaye ve yapı-bozum ilişkilerine değen tarafları, bu oturumda konuşmacıların ana gündemi.

Tarih:24 Kasım Cuma
Saat: 18.00
Yer: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.