TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kazete - 21.07.2009

Güncelleme Tarihi 13.10.2010

'Örgütlenme özgürlüğü' imzalara açıldı

STGM ve farklı hak alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen ‘Örgütlenme Özgürlüğü’ kampanyasının yasal düzenlemelere ilişkin ‘talepler metni’ imzaya açıldı.

Bu yıl Ocak ayından bu yana örgütlenme hakkı konusunda toplumsal algıyı, bu alanda engel oluşturan yasaları ve uygulamaları değiştirmek hedefiyle yürütülen Örgütlenme Özgürlüğü kampanyasına ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin talep metni imzaya açıldı.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Halkla Iliskiler Sorumlusu Seda Alp yaptığı açıklamada, son dönemlerde

Türkiye’de demokratikleşme için kaydedilen gelişmelere karşın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin yasal çerçevenin henüz uluslararası insan hakları belgelerinde öngörülen standartlara uygun hale getirilememiş olmasına dikkati çekti.

Örgütlenme özgürlüğünün hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik katılımcı toplumun inşasında oynadığı rolün önemine,
sivil toplum örgütlerinin; demokratik karar alma süreç ve mekanizmalarına katılımının, hak ve özgürlüklerin kollektif bir biçimde kullanmasının aracı olduğunu vurgulayan Seda Alp, şunları söyledi:

"Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerimizin daha fazla gelişebilmesi için örgütlü hareket etmemizin önüne konan yasal ve toplumsal engeller konusunda farkındalık yaratmak, bu engelleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmekle olanaklı olduğu fikrine dayanmaktadır.

Sivil toplum örgütleri ile birlikte 4 ilde (Adana, Denizli, Diyarbakir ve Eskişehir) yapılan  “örgütlenme özgürlüğü; sorunlar ve çözümler konferansları” sonuçları üzerinden hazırlanan talepler Türkiye’de katılımcı demokrasinin oluşmasına katkı sunacaktır."

Kampanyaya verilecek desteğin örgütlenme özgürlüğü kampanyasının başarıya ulaşması üçısından son derece önemli olduğuna işaret eden Alp, toplanan imzaların Temmuz ayı sonunda iki gazetede ilan edilecek ve  TBMM’nin açılışı ile birlikte meclise sunulacağını bildirdi.
 
http://www.kazete.com.tr/haber_detay.php?hid=2047

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.