TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

Güncelleme Tarihi 10.02.2017

Argüden Akademi, sivil toplumun öneminin, yerel ve küresel anlamda giderek arttığı düşüncesiyle; içerisinde STÖ'leri güçlendirme önerilerinin yer aldığı bir çalışma yayınladı.

Haber fotoğrafıSivil toplumun mevcut durumuna ilişkin istatistiki veriler, araştırma raporları ve ülkeler arası karşılaştırmalı analizler ülkemizde sivil toplumun gelişmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak çıkarılması planlanan, Sivil Toplum Çerçeve Kanun Tasarısını desteklemek amacıyla, Argüden Akademi'nin yönetişim uzmanı Fikret Toksöz ile yürüttüğü projeyi Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV’in işbirliğiyle ortaya koydu. 

Yayının, birinci bölümde geniş bir literatür taramasına dayanan mevcut durum analizi yer alırken; ikinci bölümdeyse sivil toplumun teşvikine yönelik olarak yapılan anket çalışmasının sonuçları ile dünyadaki çeşitli uygulamaların incelenmesiyle saptanan çerçeve kanun tasarısına yönelik politika önerilerini değerlendirilmiştir.

Akademi; Adana, Ankara ve İstanbul Çalıştaylarında sivil toplum örgütlerinin yorum ve katkılarıyla zenginleştirilen çalışmalarıyla Türkiye'de sivil toplumun güçlendirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

         Haber fotoğrafı 

 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.