TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Katılım Hakkı Eğitim Dizisi Başlıyor

Güncelleme Tarihi 07.10.2019

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında Katılım Hakkı eğitim dizisi başlıyor.  

Katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele alan ve bu alanda kapasite geliştirmeyi hedefleyen 3 set eğitimden oluşan Katılım Hakkı Eğitim Dizisinin ilk eğitiminde katılım hakkı temasını ele alırken ikinci eğitimde araştırma, savunuculuk ve katılım ve üçüncü eğitimde ise iletişim araçları ele alınacak. 

Eğitimlere başvurusu kabul edilen bir örgütü temsilen 2 kişinin eğitim dizisinin üçüne de tam ve eksiksiz katılacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

Katılım Hakkı Eğitimi STÖ’lerin katılım hakkının çeşitli boyutları konusunda bilgi birikimlerini ve karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini artırmayı,  ikinci eğitim Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi katılım aracı olarak bu konularda STÖ’leri güçlendirmeyi ve üçüncü eğitim ise STÖ’lerin iletişim araçlarını katılım için etkin bir şekilde kullanabilmelerine destek olmayı hedefliyor. 

Her üç eğitimde Ankara'da gerçekleştirilecek. İlk eğitim 20 - 23 Mart 2019 tarihleri arasında, ikinci eğitim 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında ve üçüncü eğitim ise  8-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. 

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 6 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 8 Mart 2019 Cuma günü e- posta ile bilgilendirilecektir. Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitim başlıkları şöyle; 

Katılım Hakkı Eğitim Programı: 20 - 23 Mart 2019

 • Sivil toplum ve hak temelli yaklaşım
 • Uluslararası dokümanlarda katılım hakkı
 • Katılım ilkeleri
 • Karar alma süreçlerine sivil toplum katılımı
 • Örgüt içi katılı
 • Yerel katılım; mevzuat ve uygulamalar
 • Katılım deneyimleri

Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi Programı: 10-13 Nisan 2019

 • Sivil toplumda araştırma tasarımı ve uygulama
 • Sivil toplumda politika izleme
 • Savunuculuk kampanyası
 • Sivil toplum için lobi teknikleri
 • Bilgiye erişimi ve yasal çerçeve
 • Katılımcı yöntemler ve katılım

İletişim Araçları Eğitim Programı:  8-11 Mayıs 2019

 •  İletişim Stratejisi Geliştirme
 •  STÖ’ler için sosyal medya yönetimi
 •  Savunuculuk için dijital araçlar
 •  Veri görselleştirme ve savunuculuk

Başvuru koşulları

 • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. (Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.)
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu

Değerlendirme

Eğitim sürecinin  etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

Değerlendirme esnasında aşağıdaki kriterler baz alınacaktır.  

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den en az iki kişinin baş vurmuş olması,
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu,
 • Bölgesel dağılım,
 • Tematik dağılım,
 • Cinsiyet dengesi,
 • STGM’nin yürüttüğü STOK programından faydalanan STÖ’lere öncelik verilmeyecektir.

Eğitim ve diğer sorularınız için katilim@stgm.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

Avrupa Birliği’nin Mali Desteği ile gerçekleştirilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği  Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

** Bu eğitim “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'ar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” STGM, STÇM ve KAGED ortaklığıyla yürütülmektedir ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. İçerik tamamıyla STGM’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.