Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Kaos GL’den Sığınmacı ve Mülteci LGBT Bireyler Raporu

Güncelleme Tarihi 04.04.2012

Kaos GL Sığınmacı ve Mülteci Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) Bireyler ile ilgili 2011 raporunu yayınladı.

Kaos GL Derneği Avukatı Hayriye Kara, 2011 yılında yapılan görüşmelere dayanarak hazırlanan raporla sığınmacı ve mülteci LGBT bireylerin sorunları ile maruz kaldıkları hak ihlallerini kayıt altına almaya çalıştıklarını belirtti.
 
Raporun girişinde, “Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle uğradıkları işkence, kötü muamele ve hayati tehlikeden dolayı, çoğunlukla İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan sığınmacı ve mülteci LGBT bireyler, yerleştirildikleri uydu kentlerde hem mülteci oldukları hem de LGBT oldukları için iki kez ayrımcılığa, polisin ve yerli halkın homofobisine, fiziksel ve psikolojik tacizine ve şiddete maruz kalmaktadır. Heteroseksist toplum yapısı nedeniyle sığınmacı ve mülteci LGBT bireylerin karşılaştıkları zorluklar katlanıyor. Çalışma hakkına yasal olarak erişimdeki zorluk, sığınmacı ve mülteci LGBT bireyleri kayıt dışı çalışmaya itmektedir. Çoğu paralarını alamamakta, işyerinde sözlü ya da fiziksel tacize ve şiddete maruz kalmaktadır. Sığınmacı ve mülteci LGBT bireylerin haklarının güvence altına alınması konusunda yasal düzenlemenin gerekliliği ortadadır. Ancak, yasalaşması halinde, sığınma prosedürü konusunda ilk yasal düzenleme olacak olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı’ndan “cinsel eğilim“ ibaresi çıkarılmıştır. Taslağın ilk halinde, ayrımcılığı düzenleyen 4. maddede düzenlenen ayrımcılık yasakları arasında “Cinsel Eğilim“ ayrımcılığı yasağı mevcutken bu konudaki ayrımcılık yasağının sonradan taslaktan çıkarıldığı gözlenmiştir. Mevzuattaki diğer düzenlemelerde olduğu gibi LGBT bireyler görmezden gelinmiştir.” denilmekte.
 
Kaos GL 2007 yılından bu yana sığınmacı ve mülteci LGBT bireylere destek vermekte.
 
Raporun tamamına http://kaosgldernegi.org/haber.php?id=7476%20adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Konuyla ilgili söyleşi: http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=10918

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.