TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kaos GL 2015’te Ne Yapacak?

Güncelleme Tarihi 16.01.2015

Kaos GL Derneği, detaylı bir raporla yeni yılda neler yapacağını açıkladı.

 
Geçtiğimiz yıl 37 farklı şehirde yaptığı etkinliklerle  heteroseksizme karşı yerel ve küresel mücadeleyi güçlendiren,Kaos GL Derneği yeni yılda yapmayı planladıklarını açıkladı.
 
Dernek yeni yılda çalışma alanlarını dört başlık altında topladı: “Medya- İletişim Programı”, “İnsan Hakları ve Savunuculuk Programı”, “Kapasite Geliştirme Programı”, “Akademik ve Kültürel Etkinlikler”.
 
Tamamını şu linkten  inceleyebileceğiniz derneğin çalışmalarına ilişkin satırbaşları şöyle:
 
Medya Çalışmaları
 
1994 yılında Kaos GL Dergisi ile başlayan LGBTİ yayıncılık serüveni KaosGL.org haber ve yazı portalı ve ilk sayısı çıkan hakemli akademik dergi KaosQ+ Queer Çalışmaları Dergisi ile devam ediyor.
 
KaosGL.org yeni yılda da LGBTİ toplumunun nabzını tutmaya hak temelli habercilik perspektifinden devam edecek. Kaos GL Dergisi ise 2 ayda bir yayınlanmaya devam edecek; sonbahar 2014’te ilk sayısı çıkan KaosQ+ hakemli-akademik derginin 2. sayısı “Beden” temasıyla çıkacak.
 
Derneğin kurulduğu günden bu yana temel çalışma alanlarından biri olarak belirlediği basın taramaları rapor olarak kamuyona sunulmaya devam edecek. Yeni yılda dernek bir de “İnternet özgürlüğü ve cinsel haklar” projesine başlayacak. Proje kapsamında bir hukuk araştırması, aktivistlere dönük kapasite geliştirme eğitimi, ağ kurma çalışmaları ve sosyal medya kampanyaları düzenlenecek.
 
İnsan Hakları ve Savunuculuk Programı
 
Kaos GL yeni yılda insan hakları ve savunuculuk çalışmalarını “Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ”, “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum”, mülteci destek programı, LGBTİ’lerin insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlaştırılması, nefret suçları araştırması ve özel sektörde LGBT’lerin sorunları çalışması gibi etkinlik ve araştırmalar üzerinden sürdürecek.
 
Kaos GL Danışma Kurulu da yeni dönemde derneğin çalışma alanlarını belirlemek için toplanacak, Transdisipliner Kongre hazırlık toplantıları devam edecek.
 
Kaos GL’nin bu alanda yapacağı öne çıkan diğer çalışmaları ise şöyle: Sağlık Hakkı Çalıştayı ve Araştırması, Sosyal Hizmet Çalıştayı ve Mevzuat Taraması, LGBT Hakları Sendikal Haklardır çalışması, Eğitimde Heteroseksizme Hayır! çalışması, Ayrımcılık Karşıtı Mevzuat için Kampanya ve Savunuculuk Faaliyetleri, Farkındalık ve Savunuculuk Katılım Programı, Stratejik Davalama Ağı Çalışmaları.
 
Kapasite Geliştirme Programı
 
Kaos GL, 2015 yılı içinde sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler ve avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri organize etmeye devam edecek. Dernek LGBT örgüt ve aktivistlerine yönelik güçlendirme faaliyetlerini de sürdürecek.
 
Bu yıl Homofobi Karşıtı Yerel Buluşma kapsamında yerel kapasite geliştirme destek programı da yürütülecek. Bu kapsamda 30 küçük hibe verilecek. Yerel LGBT Örgütlerin Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında ise LGBTİ örgütlerine ve LGBTİ alanında çalışan örgütlere toplam 90.000 TL hibe dağıtılacak.
 
Akademik ve Kültürel Etkinlikler
 
Kaos GL Derneği, 2015 yılında akademik ve kültüre etkinlikleri destekleyeme devam edecek. “Karaburun Bilim Kongresinde Cinsellik Yaz Okulu” ve “Antropoloji kongresini” destekleyecek.
 
17 Mayıs Vakfı’nın kurulma sürecinin hızlanacağı yeni yılda, dernek artık gelenekselleşen akademik derslerine Ankara Üniversitesi’nde devam edecek. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 15-17 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak.Bir diğer etkinlik Uluslararası Feminist Forum ise 14-15 Mart’ta gerçekleşecek.
 
Akademik Buluşmalar etkinliklerine de devam edecek derneğin diğer etkinliklerinden öne çıkanlar şöyle: 20. yıl sergisi, Kadın Kadına Öykü Yarışması, Din ve LGBT Hakları Tartışmaları. 
 
Kaos GL
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.