TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Kaos GL 2013 Yılı Nefret Suçları Raporu

Güncelleme Tarihi 03.04.2014

Kaos GL Derneği’nin yüz yüze, telefonla ve internet aracılığıyla mağdurlarla ve tanıklarla gerçekleştirdiği 239 anket üzerinden hazırlanan 2013 Nefret Suçları Raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda sunulan 239 anket, 112 mağdur ve 127 tanık tarafından cevaplandı. Sadece, olay esnasında şahsen olay yerinde bulunan kişilerce doldurulan tanıklık anketleri geçerli sayıldı.

Anket çalışması, 1 Haziran 2013 ve 31 Ekim 2013 tarihleri arasında yürütüldü. Rapora dâhil edilecek olaylar 2013 yılı içinde gerçekleşenlerle sınırlandırıldı ve 2013’ün ilk yarısı da ankete dâhil edildi.

Türkiye’de homofobi veya transfobiye dayalı nefret suçlarına dair anahtar bulgular şöyle:

Homofobi veya transfobiye dayalı nefret suçlarının büyük kısmı evde, evin civarında, okulda veya diğer kamuya açık alanlarda işlendi.

Mağdurlar, ortalama olarak vaka başına ikiden fazla hak ihlaline uğradılar: 239 yanıtlayan 551 ihlal türü bildirdi. Çoğunlukla, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine dayalı nefret söylemleri ve fiziksel şiddet, diğer ihlallere eşlik etti. Aşırı şiddet (işkence) tehdidi üçüncü sırayı aldı.

Ankete göre, mağdurların çoğu ailelerinden veya kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde korkuyorlardı. Mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmiyorlardı. Bu nedenle de kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere çok az sayıda olay ihbar edildi. 

Vakaların yarısından fazlasında failler iki kişi veya daha fazla sayıdaydı.

Olayların yaklaşık yarısında saldırılar iki veya daha fazla sayıdaki görgü tanığının gözü önünde yapıldı.

Görgü tanıklarının beşte üçü (%61) olaylara tepki vermedi. Yaklaşık beşte biri mağdurlar destekleyici tavır aldı. 

Mağdurların çoğu olayların ardından ciddi psikolojik tahribata uğradı ve bu zarar uzun süreli etkileriyle mağdurun hayatını birçok bakımdan kötüleştirdi. Çok az sayıdaki mağdur travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, öfke veya paranoyadan kaynaklı ciddi sorunların üstesinden gelmek üzere profesyonel destek aldı. Psikolojik tedavi gören mağdurların yarıdan fazlası tam olarak iyileşemediklerini ifade etti.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.